Utförd & framtida utveckling

Här presenteras senast utförd utveckling. Lite längre ner presenteras också möjliga utvecklingsärenden framåt, utan inbördes prioritetsordning.

Senast utförd utveckling

Nyaste funktionerna överst.

2024

 • Med hänsyn till GDPR visas inte längre resultat och poäng för klasser D/H14 och yngre i Sverigelistan, mer än på ens egen personliga resultatsida. 
 • Möjlighet att välja valfritt användarnamn och lösenord, vilket görs under Mina sidor >> Inloggning. 
 • Anpassning av inloggningsfunktionen efter en uppdatering av Riksidrottsförbundets system innebär ett nytt sätt att logga in i Eventor. 
 • Efter ett förbundsmötesbeslut har ett nytt gallringsfilter för sprintorientering införts i Sverigelistan. I samband med införandet har även fel i poängberäkningen korrigerats, samt en poängjustering genomförts för de äldre klasserna.

2023 

 • Stöd för fakturering av arrangemangsavgiften. Efter signerad tävlingsrapport granskar och godkänner SOFT denna för att därefter generera en faktura för arrangemangsavgiften som arrangerade förening ska betala in till SOFT.
 • Uppdaterade texter för avlysning så att de överensstämmer med regelverket.
 • Anpassning och optimering av filtret till tävlingsprogrammet utifrån de användarmönster som har identifierats. 

2022 

 • Stöd för Veckans bana.

2021

 • Förbättrat stöd för OF att självt kunna plocka ut tävlingsstatistik.
 • Stöd för startgrupper.
 • Felsökning av driftproblem i Eventor. Mycket tid lades under augusti och september för att komma till rätta med de driftproblem som drabbat Eventor. Felet har troligen funnits sedan en längre tid tillbaka, men eskalerade efter sommaren. Felet var relaterat till hur minnet hanteras och låg i koden för Sverigelistan, men hade inte direkt med Sverigelistans funktionalitet att göra.
 • Förbättrat stöd för visning av stafettresultat. Har saknats en kolumn med tid efter i resultatlistan vid användandet av OLA. Finns stöd i nästa version av OLA så att detta syns i Eventor. 

2020 

 • För att enklare hitta sidan över aktiviteter är en länk införd ovanför tävlingskalendern. På motsvarande sätt är länk till tävlingskalendern införd på sidan över aktiviteter.
 • Antal anmälda i en tävling, liksom antalet anmälda från din egen klubb till tävlingen, är tillbaka i tävlingskalendern.
 • Utökad filtreringsmöjlighet av tävlingsprogrammet som gör det enklare än tidigare att hitta en specifik tävlingstyp.
 • Infört status "flyttad" för tävlingar där befintlig tävling ligger kvar och kopplas mot nyskapad tävling.
 • Ny karttjänst för bakgrundskartan pga problem att bakgrundskartan för arenapositionen och tävlingsområdet står och laddar.
 • Resultatlistorna har högst upp fått en menybar med länkar till respektive klass resultatlista.
 • Två anpassningar utförda inom ramen för den nya klassindelningen.
  • Filtreringsmöjlighet av resultatlistan så att det till exempel går att sortera ut endast ungdomar i de öppna klasserna.
  • Dels stöd för att ta emot resultatfiler där deltagare angett en önskan om att tiden inte ska visas i resultatlistan (gäller öppna klasser). Fortfarande fås tid och sträcktider på en personlig lapp i samband med utläsningen.
 • Sverigelistan (som är en del av Eventor)
  • Nytt utseende och ny struktur.
  • Ett nytt menysystem där topp 50 damer respektive herrar visas direkt på startsidan.
  • Ingångarna till rankinglistorna för D/H18-21 har tydliggjorts.

Framtida utveckling (2024 och framåt)
Följande punkter är sådant som finns på utvecklingslistan för Eventor, utan inbördes prioritetsordning.

 • Ekonomirelaterade funktioner 
  • Stöd för faktureringsexport till externt ekonomiprogram för bokföring mm. Vänder sig till kassören i föreningen.
  • Stöd för fakturering i samband med anmälan. Gäller i första hand Tiomila, 25manna och tävlingar med stort utländskt deltagande.
  • Stöd för att O-Ringen ska kunna använda Eventor för anmälan, inklusive ekonomihantering. 
  • En ekonomisk sammanställning så att jämförelse kan göras mellan data från Eventor (som ligger till grund för tävlingsrapporten) och data från tidtagningsprogrammet (som ligger till grund för faktureringen). På så sätt ökar chansen till korrekta tävlingsrapporter, men framförallt korrekta fakturor efter tävlingen. Minskar administration och fruststration.
  • Mindre förbättringar och buggrättningar. Finns en ganska omfattande önskelista.
 • Aviseringstjänst(notifieringstjänst)
  • Aviseringarna är tänkta att bestå av två olika typer som du själv bestämmer vilka du vill följa:
   • Påminnelser. Kan till exempel vara:
    • Kommande tävlingar som arrangeras av samma förening som tidigare tävlingar du deltagit på. Det kan då handla om att anmälan är öppnad, eller att det är sex timmar kvar till att anmälan stänger.
    • Tävlingar i ett eller flera distrikt du ofta tävlar i. Samma sak här - avisering om att anmälan öppnat, eller att det är några timmar kvar till anmälan stänger.
    • Tävlingar du är anmäld till, där du kan få avisering om att PM, startlista eller resultat har publicerats.
    • Att fylla i deltagarenkäten.
    • Något viktigt SOFT vill förmedla.
   • Följa andra tävlande.
    • Tävlande du är intresserad av att följa i klubben.
    • Tävlande i andra föreningar. Här kommer det då att krävas det ett godkännande från den personen. 
   • Därefter kan du välja i vilken eller vilka former du vill ha aviseringar:
    • Aviseringar under "Mina sidor" på startsidan i Eventor.
    • Aviseringar i mobilen med ett pling eller som ett meddelande.
   • Vilka aviseringar du är intresserad av är tänkt att du som användare styr på en sida i Eventor genom att tända och släcka aviseringarna med på- och av-knappar.
 • Enkel samåkningstjänst
  • I samband med anmälan kan det anges önskemål om erbjuda transport till tävlingen/aktiviteten, alternativt önskemål om att erhålla transport till aktiviteten/tävlingen.
  • Stöd kommer från början att finnas för:
   • Att kunna ange om önskemålet om att erbjuda eller erhålla transport ska gälla endast föreningens medlemmar eller alla anmälda på aktiviteten/tävlingen.  
   • Att kunna ange varifrån transport kan erbjudas, alternativt var önskemål finns om att bli upplockad.
   • Därefter sker kommunikationen mellan förare och passagerare via e-post.
  • När skjuts erbjudits är det viktigt att markera i Eventor att transport ordnats så att det framgår vem som fått skjuts.
 • Förbättrad deltagarenkät med förhoppningsvis ökad svarsfrekvens
  • Steg 1
   • Utveckla frågorna, eventuellt med en bättre kategorisering.
   • Tydligare visning av länken till enkäten, till exempel under "Mina tävlingar" på Eventors startsida.
   • Avisering med påminnelse om att fylla i enkäten (se ovan).
   • Att kommentar behöver anges om betyget dåligt eller mycket dåligt ges.
   • Att kommentarerna visas publikt och som standardläge.
  • Steg 2
   • Möjlighet för arrangören att bemöta respektive fråga (t ex ett kommentarsfält som kan uppdateras kontinuerligt, men som visas först efter 10 dagar - därefter hänvisas deltagaren att kontakta arrangören med e-post).
   • Förbättrad statistikdel.
 • Sverigelistan - samberäkning av poäng för klasser med samma bana
  • För att göra Sverigelistan mer rättvis och jämnare mellan klasserna är det angeläget att samberäkna klasser med samma bana.
 • Övrigt
  • Rutan för att välja bort tidsredovisning i resultatlistan för öppna klasser ska visas som standard vid anmälan för alla tävlingar.
  • Regeländringar som påverkar Eventor.
   • Klasser
   • Aktuella anmälningsavgifter
   • Bortplockande av utvecklingsklasser
  • Uppdatering av säkerhetsinställningar
  • Sträcktider direkt i Eventor
   • En enkel sträcktidslista - och för vidare sträcktidsanalys, en länk till Winsplits online.
  • Stöd för att visa ranking och rankingsnitt inför tävlingar
   • Fanns förr. Eventuellt också visning av aktuell placering i Sverigelistan för övriga klasser, men i så fall valfritt för deltagaren att dela.
  • Förbättrat rapportstöd
   • Uppdatering av rapporterna till senaste version av Excel (de Excel-rapporter som finns att plocka ut ur Eventor skapas i Excel 97/2003 som inte stöd av Microsoft längre.
   • Förbättrad stöd för klubben att kunna ta ut egna rapporter ur Eventor, bland annat så att det också går att filtrera på tävlingstyp.
  • Antal i listor
   • Antal startande i resultatlistan (visas ibland "0" på tävlingens huvudsida, trots att resultat laddats upp).
  • Stöd för åldersfiltrering i serie
   • Så att t ex U23 på Swedish League kan visas.

Införda funktioner 2019 och tidigare

 • I Idrottonline finns stöd för fyra olika klubbadresser - fakturaadress, postadress, besöksadress och leveransadress. Dessa plockas numera över till Eventor och visas under Klubben. Om någon adress saknas under Klubben så är den inte angiven i Idrottonline. 
 • Stöd i resultatlistan för om en klass blivit struken och om anmälningsavgift tas ut eller inte.
 • Stöd för lagnamn i stafett.
 • Idrotten OL-skytte, som tillhör mångkampsförbundet, finns med som en gren i Eventors tävlingsprogram.
 • Stöd för nya arrangemangsavgiften.
 • Stöd för enkel tävlingsrapporteringsmodul för närtävlingar som inte använt Eventor för tävlingsadministrationen.
 • Åtkomst till närtävlingsstatistik eftersom att även närtävlingar numera behöver tävlingsrapporteras.
 • Förbättrad resultatredovisning
  • Att alltid se till att totalresultat för flerdagars visas korrekt.
  • Förbättrad resultatlista för stafett, bland annat tendenser så att det per sträcka framgår plockad/tappad tid mot täten.
 • Tydligare söksortering på tävlingstyp i tävlingsprogrammet så att det blir enklare att förstå att det också finns närtävlingar.
 • Tydligare vad det innebär att kryssa för valet "Motionsorientering" under Klasstyper (att arrangemanget visas på Motionsorientering.se och på Orientering.se, att det ska finnas både enkla och svårare banor, samt att man ska ha instruktör som kan hjälpa till på plats.).
 • Stöd för tävlingsområde och avlysning, inkl. stöd för att se dessa på en bakgrundskarta för respektive distrikt.
 • Mobilanpassad startsida, tävlingskalender, samt tävlingsinformationssida.
 • Annonsstöd i Eventor, vilket med så pass många besökare ger en betydande intäkt till svensk orientering (kriteriet för intäkt är visning av annonsen i minst 1,5 sekund).