Allsidighet

Alla barn och unga ska ha rätt till ett allsidigt och lekfullt idrottande. Lekfullheten och den allsidiga träningen är viktig för den idrottsliga utvecklingen. Om verksamheten i föreningen präglas av lekfullhet och allsidighet bidrar det till lust att röra på sig.

Leken är en form av kreativitet, en slags problemlösning och ett utforskande av förmågor. Att leka är inte en motsats till att tävla. Leken innehåller ofta någon form av tävlingsinslag. I det lekfulla tävlandet testar man sin skicklighet, sitt mod och sin list i relation till sig själv eller andra. Genom leken kan gränstestande, risktagande och tävlande ske på barn och ungas villkor och bidra till att utveckla rörelseförståelsen och rörelsekompetensen.

En god grundmotorik och allsidig träning höjer den fysiska kompetensen och gör att utövaren får ett brett spektrum av motoriska grundfärdigheter. Detta är en förutsättning för att skapa idrottslig utveckling över tid.

En god grundträning kräver ingen avancerad utrustning eller komplexa träningsformer. Genom leken kan alla motoriska grundfärdigheter tränas. Med kreativa lösningar kan idrottsytor och utrustning användas på ett effektivt sätt. Orienteringsidrotten har stora möjligheter till variation och mångfald genom att utnyttja skogens möjligheter till variation och allsidig träning.

Dokument och hjälpmedel

Idébanken - Svenska Orienteringsförbundets idébank med en mängd övningar för träning av orienteringsteknik. Lär mer här.

Utvecklingsplanen - Svenska Orienteringsförbundets utvecklingsplan som beskriver hur utövaren kan utvecklas som orienterare på ett hållbart sätt över tid. Läs mer här.

Rörelsekurvan - Idébank för träning av de grundmotoriska färdigheterna framtagen av Svenska Ishockeyförbundet. Läs mer här.