Lika beräknade segrartider

I samband med förbundsmötet 2020 behandlades en motion om likvärdigt tävlande. Syftet med motionen var att så långt som möjligt säkerställa en likvärdig upplevelse av tävlingsorientering oavsett kön. Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen. Som en konsekvens av motionen beslutade förbundsstyrelsen att gå från rekommenderade banlängder för respektive klass och distans till rekommenderade segrartider för respektive klass och distans. Inom respektive åldersklass fick kvinnor och män samma rekommenderade segrartid. Beslutet gällde från och med 2022 års tävlingar men med en övergångsperiod under det första halvåret. Under 2023 har samtliga individuella tävlingar i dagsljus med åldersindelad klassindelning inom långdistans, medeldistans och sprint utvärderats. Här redovisas utfallet för 2023.
Redovisningen av utfallet är uppdelat per distrikt samt en sammanställning över utfallet för hela landet sammantaget. Distanserna lång, medel och sprint redovisas var för sig.

Sverige uppdaterad 240220
Blekinge uppdaterad 240220
Bohuslän Dal uppdaterad 240220
Dalarna uppdaterad 240220
Gotland uppdaterad 240220
Gästrikland uppdaterad 240220
Göteborg uppdaterad 240220
Halland uppdaterad 240220
Hälsingland uppdaterad 240220
Jämtland Härjedalen uppdaterad 240220
Medelpad uppdaterad 240220
Norrbotten uppdaterad 240220
Skåne uppdaterad 240220
Småland uppdaterad 240220
Stockholm uppdaterad 240220
Södermanland uppdaterad 240220
Uppland uppdaterad 240220
Värmland uppdaterad 240220
Västerbotten uppdaterad 240220
Västergötland uppdaterad 240220
Västmanland uppdaterad 240220
Ångermanland uppdaterad 240220
Örebro uppdaterad 240220
Östergötland uppdaterad 240220