24.04.2023

Är du nyfiken?

Orientering
Nyfiken på att se vad morgondagen har att ge när det gäller utveckling av ledare, individ, förening och evenemang. Då ska du läsa vidare!

Vi inom svensk orientering behöver vara duktiga på att stimulera, engagera och utbilda ledare. Ledare, som tillsammans bidrar till orienteringens utveckling såväl lokalt och regionalt som i hela landet. I vår gemensamma verksamhetsinriktning, Kompassriktning 2030, anges bland annat att vi 2030:

  • har ledare som är kompetenta, modiga och trygga i sina roller.
  • ska ha ett fullständigt och tillgängligt utbildnings- och kunskapsmaterial som är behovsanpassat till alla målgrupper.

Under 2023 sker ett arbete med att forma en utbildningsorganisation som ska skapa förutsättningar att behålla och utveckla verksamheten mot målen i verksamhetsinriktningen. Arbetet utgår från fem vägledande  principer: behovsanpassat, tillgängligt, nära, kvalitetssäkrat och ekonomiskt hållbart.

För att få till en bra utbildningsorganisation som utgår från behov, mål och förutsättningar inom rörelsen behöver föreningar, distrikt och central organisation vara delaktiga i formandet. Centralt har arbetet påbörjats och första steget är att göra en nuläges- och behovsanalys.

Rent konkret innebär det att alla föreningar får möjlighet att genom en enkät beskriva sina utbildningsbehov och från distrikten insamlas information om utbildningar och träffar som genomförts under 2022/2023 och planeras för under 2023. Nuläges- och behovsanalys får sedan ligga till grund för framtagandet av en plan för den förflyttning som vi önskar göra. Planen tas fram i dialog med representanter för föreningar och distrikt.

Orienteringsförbundets digitala utbildningsportal blir ett nav för framtida utbildningar och kommer vara ett nav i arbetet med att forma utbildningsorganisationen. I utbildningsportalen kan du läsa om vad som görs i de olika stegen i processen, löpande ta del av underlag och anmäla dig till träffar där vi för samtal kring kommande organisation. Välkommen in i portalen och välkommen att delta i processen.

Var med och forma vår framtida utbildningsverksamhet

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter