21.02.2024

Dags att skicka in LOK-ansökan för höstens verksamhet

Orientering
Det är nu dags att skicka in LOK-ansökan för höstens aktiviteter. Senast 25 februari ska idrottsföreningar skicka in sin ansökan via IdrottOnline. Lokalt aktivitetsstöd är det statliga stöd Riksidrottsförbundet fördelar för främst barn- och ungdomsverksamhet.

Vad är LOK-stöd?
LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Ansök i IdrottOnline
Ansökan görs i IdrottOnline. Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt och föreningens siffror förs då över till ansökan automatiskt. Det enda ni behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den.

När ska ansökan ske?
Ansökan för aktiviteter utförda mellan 1 juli-31 december 2023 görs senast 25 februari.
Om ni närvaroregistrerar i externt system (t ex Svenska Lag, laget.se), tänk på att ha några extra dagars marginal.

Vem har behörighet att skicka in ansökan?
De som kan skicka in en ansökan för en förenings räkning är de som är registrerade i IdrottOnline som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i en förening.

Läs mer om LOK-stöd på RF.se (länk)

Freja+
Klubb- och huvudadministratörer som ska logga in i IdrottOnline behöver numera Freja+ för att våra personuppgifter ska vara säkert skyddade.

Freja support (länk)
Logga in med Freja+ (länk)
Men information på Riksidrottsförbundets sida (länk)

Har du frågor om LOK-stöd och ansökan?

Kontakta RF-SISU i ditt distrikt - här finns kontaktuppgifter!

Er förening kan också få hjälp och utbildning i att komma igång om ni ännu inte söker LOK-stöd, eller om ni vill sprida kunskapen kring närvaroregistrering via IdrottOnline-sidan eller IdrottOnline-appen till fler i föreningen.

Kommunala aktivitetsstöd
Er förening kan också söka kommunalt aktivitetsstöd via er kommun.
Även för dessa är sista ansökningsdatum 25 februari för höstens aktiviteter.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter