Kartritare med ritplatta i fält

Bild: William Hollowell

04.07.2024

Grundutbildning för kartritning 2024

Orientering
Upplägget för Grundutbildningen i kartritning för 2024 är nu fastslaget.

Grundutbildningen för kartritning är SOFT:s grundläggande utbildning för alla nya, blivande och nyligen etablerade kartritare. Utbildningen går igenom de övergripande aspekterna av kartritning, från framställningen av grundmaterial till arbete praktiskt i fält, teori om kartnormen och olika tolkningssätt med mera. 

Kursen är vanligtvis mycket uppskattad och gås av både personer med ambitioner att bli nya kartritare och av intresserade löpare och föreningsmedlemmar som pysslar mycket med kartor till vardags. 

Innehåll
Utbildningen 2024 genomförs med sex digitala delmoment med teori som i grova drag kan sammanfattas enligt nedan. Upplägget bygger på att man går alla utbildningarna, de senare träffarna förutsätter att deltagarna har kunskapen som gås igenom i de föregående träffarna.

  • Onsdag 4 september - Grundmaterial
  • Onsdag 11 september - Teori och diskussion om skogsnormen ISOM 2017
  • Onsdag 18 september - Teori och diskussion om skogsnormen ISOM 2017
  • Onsdag 25 september - Teori och diskussion om sprintnormen ISSprOM 2019
  • Onsdag 2 oktober - Diskussion om olika svåra tolkningssituationer 
  • Onsdag 16 oktober - Renritning och digitalisering

De digitala delmomenten genomförs onsdagskvällar under 2 timmar, klockan 19:00-21:00.

Observera att det är ett uppehåll mellan tillfälle 5 och 6, då fältmomentet genomförs.

Efter de fem första digitala teorimomenten erbjuds ett fältmoment med skogsfokus söndag 13 oktober i samband med 25-manna, i Rudan, Stockholm. Fältmomentet genomförs under cirka sex timmar 08:30-14:30 och genomförs i ett område som inte används av 25-mannamedeln. Fältmomentet förutsätter att deltagaren har egen utrustning och tillämpar den kunskap som gåtts igenom i de digitala delmomenten.

Detaljerad information presenteras till deltagarna via mail inför tillfället.

Kursledare är Noa Helgars, noa.helgars@gmail.com

Kostnad
Kostnad för deltagande är 

  • 900 kr totalt för de sex digitala teorimomenten
  • 700 kr för fältmomentet
Anmälan
Anmälan till de digitala teorimomenten görs här senast 21 augusti

Anmälan till fältmomentet 13 oktober görs här senast 29 september

RELATERADE NYHETER

2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Kartanalys
IOF Map Commission inleder arbete med nästa generation av Kartnormen
Fler nyheter