02.07.2024

IOF Map Commission inleder arbete med nästa generation av Kartnormen

Orientering
Nu tas ett helhetsgrepp om utvecklingen av kartnormerna för orientering, istället för fortsatta mindre justeringar av kartnormerna görs med start 2024 en omfattande omarbetning av, i första hand, skogsnormen ISOM 2017 som är basen för övriga kartnormer.
Nuvarande kartnormer för orientering är fyra stycken, skogsorientering (ISOM), sprintorientering (ISSprOM), Skidorientering (ISSkiOM) och Mountainbikeorientering (ISMTBOM), varav ISOM är den grundläggande basen där övriga bygger på samma principer men med visa disciplinspecifika anpassningar och tillägg. 

Nu gällande kartnorm ISOM 2017 kom just år 2017 med ett stort arbete som ledde fram till de uppdateringarna som lanserades då. Sedan dess har övriga grenspecifika kartnormer också uppdaterats baserat på ISOM 2017 och alla dessa har kontinuerligt utvecklats över tid med mindre justeringar i princip varje år. 

Att göra förändringar och få dessa implementerade och förstådda av alla inblandade tar tid, varpå små justeringar inte alltid är lämpliga, även om justeringen i sig är positiv. Det finns risk att rörelsen inte "hänger med" och att det blir en spridning i hur kartnormen tillämpas. Därför har IOF beslutat att försöka bromsa  uppdaterandet av kartnormerna och istället ta ett större grepp om nästa uppdatering till en ny generation av kartnormen, ISOM 2030

Att ISOM 2017 är den som utvärderas först är alltså för att övriga kartnormer till stor del bygger på samma principer och man vill avvakta hur den nya ISOM 2030 kommer se ut innan man fattar beslut om övriga grenspecifika kartnormer. 

Processen ser ut enligt illustrationen nedan där arbetet annonseras nu under 2024 och input hämtas från alla medlemsnationerna och de grenspecifika kommissionerna till en första draft under 2026/2027, vidare revideringar fram till 2027/2028 och sedan ett slutligt klubbande av innehållet under 2028 för publicering 2029 och definitivt införande 2030. 

Observera att det är möjligt att det kan bli vissa mindre uppdateringar av kartnormerna även under denna period.


Hur kan du bidra?
Svensk Orientering och alla våra medlemmar har såklart en viktigt roll som ett av de större medlemsförbunden till IOF och kommer under processen framföra en sammanställning av föreslagna förändringar. 

Alla är välkomna att föreslå uppdateringar och lämna synpunkter, Kartgruppen kommer sedan vara den instans som filtrerar och sammanställer underlaget som lämnas till IOF. 

Det är viktigt att tänka på att det nu finns möjlighet att göra stora konceptuella justeringar om vi ser sådana behov, utöver små detaljjusteringar.

Projekt Färgseende
Under 2023 och början på 2024 genomfördes Projekt Färgseende, stöttat av Skogssportens Gynnare och Svensk Orientering, där projektledaren Elmin Jagurdzija presenterade ett par föreslagna justeringar av kartnormen för att främja personer med en färgsynnedsättning, samtidigt som läsbarheten för personer med normal syn bibehölls. Detta underlag kommer vara en del av förslagen som Svensk Orientering lämnar in i arbetet.

Kartkonventet 2024
På höstens Kartkonvent, som hålls i Stockholm 16-17 november kommer en första workshop på temat hållas där nuvarande kartnorm utvärderas från grunden och nya koncept och idéer lyfts fram. 

Enkät
En enkät planeras också att tas fram och förmedlas till hela rörelsen under vintern 2024/2025.

Kontinuerlig dialog
Du som har förslag att lämna kan också alltid höra av dig, antingen direkt till SOFT:s kartgrupp på kartgruppen@orientering.se eller till din kartansvarige i respektive distrikt för sammanställning och förmedling vidare till SOFT.


Självklart kommer de nya utkasten av ISOM 2030 att förmedlas när de publiceras av IOF och förhoppningsvis också de synpunkter som lämnats av andra förbund, varpå kommentarer till detta kan lämnas och en ny omgång inleds.

Var med och forma framtidens kartnorm!

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter