Para-utövare i rullstol redo för start på Stockholm City Cup.

Bild: Linnea Börjars.

15.05.2023

Mer orientering för para-utövare!

Orientering
Stockholm City Cup bjuder för andra året in till öppna para-klasser. Är din förening nyfiken på vad man behöver tänka på för att para-utövare ska kunna delta? Hittaut är också en aktivitet som går att anpassa för personer med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning.

Arbetet med att göra orientering tillgängligt för fler personer med funktionsnedsättning har nu drivits av en dedikerad projektledare under ett par år. Målet i strategidokumentet Kompassriktning 2030 är att orientering ska vara en idrott för alla, oavsett förutsättningar och ambition.

Under Helena Hehlkes föräldraledighet vikarierar Jenny Wegmüller som projektledare för området para-orientering på Svenska Orienteringsförbundet. Verksamhetsområdet är finansierat med öronmärkta pengar från Riksidrottsförbundet.

Precisionsorientering är den gren som sedan lång tid tillbaka inkluderat utövare med rörelsenedsättning. Nu breddas även orienteringslöpning till att omfatta öppna para-klasser på sprinttävlingar. Stockholm City Cup bjuder för andra året in para-utövare till två av sina tre deltävlingar under maj. Ska din förening arrangera en sprintorientering och är nyfiken på vad man behöver tänka på för att para-utövare ska kunna delta? Kontakta oss för att ta del av den vägledning som finns framtagen.

Inom Hittaut drivs ett treårigt projekt som syftar till att göra friskvårdskonceptet tillgängligt för personer med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning.

Under det första året genomförde SOFT anpassade aktiviteter i samarbete med olika verksamheter och målgrupper för att samla in erfarenheter. I år har tio Hittaut-arrangörer anmält intresse att genomföra en pilot med egna anpassade aktiviteter. Det tredje och avslutande projektåret är målet att sammanställa alla lärdomar och skala upp ytterligare för att erbjuda anpassade Hittaut-koncept på ännu fler Hittaut-orter.

Projektet Para-Hittaut finansieras med öronmärkta medel från Svenskt Friluftsliv och Riksidrottsförbundet.

Har du frågor, idéer eller goda exempel på orientering för personer med funktionsnedsättning är du välkommen att höra av dig till oss.

Jenny Wegmüller jenny.wegmuller@orientering.se
+46 76 103 77 13

 

Bildtext toppbild. På Stockholm City Cup finns för para-klasser på två deltävlingar. Foto: Linnea Börjars.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter