Lagkamrater och motståndare kramar om varandra och firar

Bild: Tilda Andersson

03.05.2023

Regelefterlevnad och transparens vid regelärenden

Orientering
Under 2023 genomför SOFT, tillsammans med arrangörsföreningarna, en testperiod av ett delvis nytt upplägg för bevakning av regelefterlevnad och transparens vid regelärenden.
Bakgrund

På förbundsmötet 2022 tilldelades SOFT två utvärderingar relaterat till våra tävlingsregler, motion 7 om regelefterlevnad och motion 8 om transparens vid regelärenden. 

Då dessa båda motioner är starkt sammankopplade har arbetet med utredningen av båda motionerna slagits samman och resulterat i ett uppdaterat, nära sammankopplat upplägg, som nu testas fullt ut under 2023 för att se om det behövs justeringar inför ett eventuellt permanent införande till säsongen 2024.

Tävlingsreglerna och dess efterlevnad är allmänna, dock fokuserar testperioden på tävlingar inom nivå 1 i OL, då hanteringen inte är fullt utvecklad och automatiserad under denna period. 

Innehåll
Det föreslagna upplägget innehåller uppdateringar kring:
  • hur regelefterlevnaden bevakas på våra tävlingar
  • hur regelöverträdelser dokumenteras och publiceras
  • vilka påföljder en regelöverträdelse kan ge samt
  • utbildning kring ovanstående samt regelverket och fair play i allmänhet.
Detta realiseras främst genom uppdaterade stöddokument, guider och mallar som vänder sig till arrangörerna, utövarna med flera. Se mer nedan.

Till viss del realiseras upplägget också genom nya kommentarer och förtydliganden av redan gällande paragrafer i regelverket. 

Arbetet sammanfattas i dokumentet Regelefterlevnad och Transparens vid regelärenden som nås via länken nedan. 


Stöddokument och mallar
Tillgängliga stöddokument och mallar finns på SOFT:s filarea under Arrangör -> Regelverk och stöddokument

Läs mer
I stöddokumenten enligt länken ovan samt på följande sida på hemsidan

Se också
Nyhet om publicering av regelärenden och tävlingshändelser

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter