Svensk Orientering logotyp
21.12.2018

Tyck till om framtidens tävlingsprogram - Förlängd svarstid!

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet ser över tävlingsprogrammet för framtiden. Nu ger vi alla intresserade chansen att komma med sina inspel och åsikter. För att vi ska få in ytterligare input förlänger vi nu tiden till 20 januari.

Internationella orienteringsförbundet (IOF) har tagit fram en plan för hur den internationella tävlingskalendern ska se ut för orienteringslöpning och vilken framförhållning de ska ha.

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) vill nu utifrån IOF:s plan uppdatera svensk orienterings basprogram och skapa en "mall/plan" för våra svenska tävlingar inom orienteringslöpning. Det ska vara en plan för svensk orientering som inkluderar SOFT:s värdetävlingar (SM och Swedish League) och beaktar övriga tävlingar givet de behov och förutsättningar som finns.

Syftet är:

  • att få till ett så bra tävlingsprogram som möjligt för alla inblandade och på så sätt bidra till svensk orienterings två övergripande mål – världens bästa landslag över tid samt flera och mera orienterare.
  • att se över och göra en ”nystart” för våra värdetävlingar (SM och Swedish League (SL)) med ambition att införa detta till fullo från 2021.

Underlag med förutsättningar och ett konkret förslag

SOFT har med input från olika håll satt ihop ett underlag som innehåller viktiga förutsättningar, behov från olika intressenter (löpare, klubb, arrangör, media) samt ett konkret förslag, allt för att hjälpa er att tycka till. Se detta presenterade förslag som just ett förslag. Vi uppmanar er att våga utmana och tänka utanför boxen! Era åsikter är jätteviktiga! Förslaget utgår från 2020 års program för att det ska bli så konkret och verklighetsbaserat som möjligt.

Länk till underlaget. 

Vi vill få svensk orienterings input – tillsammans är vi starka!

För att få fram ett så bra underlag som möjligt för att fatta beslut vill vi nu få input från svensk orientering, det vill säga distrikt, klubbar, medlemmar och ledare.  Vi kommer också att få med media- och destinationsperspektivet.

  • Hur skulle du vilja se att SM och Swedish League utvecklades?
  • Hur ser ditt bästa framtida basprogram ut?
  • Tycker du att vi ska ha knockout-sprint i SM och/eller Swedish League?
  • Hur ser du att vi kan få våra enskilda arrangemang samt vårt basprogram mer miljösmart och hållbart?

Ovanstående är några frågor som vi ber er tänka till kring.

FÖRLÄNGD SVARSTID - 20 januari.
Vi önskar er återkoppling i skriftlig form senast 20 januari(tidigare deadline 15 december). Mejla idrottschef Tomas Stenström på tomas.stenstrom@orientering.se

Plan framåt

Ambitionen är att bearbeta input som inkommer under slutet av december och att runt nyår presentera en plan för hur vi kommer att arbeta fram svensk orienterings framtida tävlingskalender och när vi kan ha ett färdigt förslag. Vi vill se vilken input som inkommer innan vi kan bestämma bästa väg fram mot ett färdigt förslag.

Under hösten 2018 behöver 2020 års basprogram samt vissa tävlingar 2021 spikas. Vi har redan fått in en del värdefull input och vi kommer att ha med oss detta när vi sätter 2020 och 2021 års program. När vi sedan har tagit fram ett önskat framtida tävlingsprogram kommer vi att göra vad som går för att anpassa 2020 och 2021. 

Kontakt

Har du frågor kring detta ta kontakt med Tomas Stenström, tomas.stenstrom@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter