04.03.2024

Uppdaterade kartnormer

Orientering
IOF har nu antagit nya versioner av kartnormen för skogsorientering (ISOM 2017) och sprintorientering (ISSPROM 2019). Nu finns även svenska versioner av dessa att ta del av!
Sedan tidigare har ett antal förslag på uppdateringar i kartnormerna ISOM 2017 och ISSPROM 2019 föreslagits av IOF Map Comission, vilket även SOFT presenterat i en tidigare nyhet. Nu har dessa föreslagna förändringar antagits och nya versioner (v 6) av kartnormerna är publicerade. 

Dessa nya versioner införs från 1 januari 2024 och har en övergångsperiod under 2024, därmed accepteras kartritning enligt version 5 även under denna period men kartor bör anpassas efter version 6 så snart som möjligt. Från 1 januari 2025 är version 5 helt ersatt av version 6. 

Här följer ett utdrag av de viktigaste förändringarna, se erratan i kartnormsdokumentet för fullständig förändringslogg:

ISOM 2017 version 6
 • 1.1 Definitioner har tillagd definition av opasserbara föremål som anger att det är föremål som är allt för besvärliga eller farliga att passera för den genomsnittlige elitorienteraren under normala förhållanden. Objekten är inte förbjudna att passera men passage kan innebära risker. 
 • Ökad tolerans för att klippa 101 höjdkurvor för punkthöjder 109-110, ska dock fortsatt helst undvikas.
 • Ökad tolerans att klippa 101 höjdkurvor för 107 erosionsfåra och nu angivet att höjdkurvor ska klippas för 108 liten erosionsfåra.
 • Tydligare angiven bredd för passerbara mindre vattendrag 304-305
 • Tydligare klargörande att särpräglade vegetationsföremål 417-418 ska vara tydligt avvikande från omgivande vegetation.
 • Specifikation att 502 bred väg ska vara underhållen, bredare än 5 meter och farbar med motorfordon i alla väder.
 • 513.2 Stödmur har fått halverad angiven lägsta höjd till 0,5 m och kortaste friliggande längd till 1,4 mm.
 • 516 Stängsel anger nu att passerbart stängsel oftast är lägre än 1,5 m.
 • 520 Förbjudet område (tomtmark) klargör nu tydligt att passerbara stigar och vägar genom området måste ges en vit maskning på bägge sidor med 0,15 mm. Alternativ symbol (svarta sneda linjer) är borttagen.
 • 521 Byggnad anger nu att passager måste redovisas med en minsta bredd på 0,4 mm.
 • 522 skärmtak har en ökad minsta bredd till 0,4 mm.
 • 525 Litet torn anger nu att symbolen används för objekt upphöjda över marknivån.
 • 105.2 Stödmur av jord införd som nytt karttecken. Dessa ska vara mänskligt framställda och tydliga, vilket alltså är mycket sällsynt i skogsterräng. Lämpliga terrängformationer som kan karteras med detta tecken är exempelvis odlingsterrasser eller torvtäkter.
 • 203.2 Farlig grop införd som nytt karttecken, får inte användas som kontrollföremål och ska snitslas för om deltagare riskerar att passera nära. Framtagen främst utifrån karrst-terräng och terräng med gruvhål. 
 • 715 Startpunkt efter kartbyte införd som ny symbol.
 • Ett flertal mindre justeringar av linjebredder, grafik och text.
ISSPROM 2019 version 6
 • Ökad tolerans för att klippa 101 höjdkurvor för punkthöjder 109-110, samt 113 småkuperad terräng, ska dock fortsatt helst undvikas.
 • Ökad tolerans att klippa 101 höjdkurvor för 107 erosionsfåra och nu angivet att höjdkurvor ska klippas för 108 liten erosionsfåra.
 • Tillägg att 401 öppen lättlöpt mark kan ritas med 75 % gult raster istället för 100 % om kartan domineras av symbolen. 
 • 105.1 Jordvall har blivit bredare
 • 415 Exakt begränsningslinje har blivit bredare
 • 509.1 Järnväg ska ha två svarta streck som minsta möjliga objekt
 • 513.2 Passerbar stödmur har fått halverad angiven kortaste friliggande längd till 1,4 mm.
 • 520 Förbjudet område (tomtmark) klargör nu tydligt att passerbara stigar och vägar genom området måste ges en vit maskning på bägge sidor med 0,15 mm. Alternativ symbol (svarta sneda linjer) är borttagen.
 • 525 Litet torn anger nu att symbolen används för objekt upphöjda över marknivån.
 • 709 förbjudet område (violett) har ökad linjebredd till 0,4 mm
 • 710.1 Passeringspunkt har ökad linjebredd till 0,5 mm och förstoring av symbol till 4,5 mm.
 • 105.2 Stödmur av jord införd som nytt karttecken. Dessa ska vara mänskligt framställda och tydliga, vilket återfinns i viss sprintterräng. Lämpliga terrängformationer som kan karteras med detta tecken är exempelvis odlingsterrasser eller torvtäkter.
 • 533 yta med hinder, införd som nytt karttecken. Används för områden med människoframställda föremål som inte kan redovisas i detalj men som är farthindrande. 
 • 715 Startpunkt efter kartbyte införd som ny symbol.
 • Ett flertal mindre justeringar av linjebredder, grafik och text.

Här hittar du de svenska översättningarna av kartnormerna.

Du hittar originalversionerna på IOFs hemsida

Nya symboluppsättningar i OCAD-format återfinns på denna sida. 

Hittar du felaktigheter i dokumenten? Hör av dig till kartgruppen@orientering.se

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter