Svensk Orientering logotyp
05.10.2016

Vill du vara med i utvecklingslandslaget 2017?

Orientering
Satsningen på ett utvecklingslandslag fortsätter och utvecklas till 2017. Resurserna kring laget stärks och vi kan även erbjuda löparna i utvecklingslandslaget fler läger och aktiviteter. Ansök om att vara med senast 17 oktober.

Orienteringslandslagets upplägg med ett A-landslag och ett utvecklingslandslag har fallit väl ut och nu vill landslagsledningen ha in ansökningar till utvecklingslandslaget inför nästa år.

Ansökan sker via DENNA LÄNK senast 17 oktober. Veckan därpå kommer de sökande att få veta om de är uttagna eller inte.

Att vara med i utvecklingslandslaget 2017 innebär följande:

Aktiviteter
• Höstsamling i Ånnaboda 10-13/11.
• Två-tre läger tillsammans med A-landslaget.
• Möjlighet att nyttja träningsdygn i Idrefjäll.

Uppföljning
• Tillgång till specialistnätverk inom fysiologi, idrottspsykologi, teknik, nutrition etc.
• Uppföljning av förbundskapten.

Kostnad
Max 10 000 kronor kostar det att ingå i utvecklingslandslaget. Då ingår aktiviteter och uppföljning enligt ovanstående. Kostnaden faktureras till den adress du uppger i anmälan.

Har du frågor kontakta Håkan Carlsson (hakan.carlsson@orientering.se) eller Susanne Wiklund Björk (susanne.wiklundbjork@orientering.se).

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter