Planering & förvaltning

Här kommer en beskrivning av planering och förvaltning av kartor att finnas.

Planering
Tidplan för era kartprojekt

Ett sätt att få bättre struktur och framförhållning för era kartor i klubben är att ha en rullande långsiktig tidplan för era kartprojekt.

Tidplanen bör innehålla både vilka arrangemang klubben avser att genomföra de närmaste fem åren (eller mer) samt en axel på vilka kartområden som avses användas. Lägg gärna till reservområde. Denna tidsplan bör revideras och godkännas av klubbens styrelse minst en gång per år.

Varje kartprojekt bör kvalitetssäkras, vilket sedan fastställs av klubbens styrelse.

Ta hjälp av kartansvarig i distriktet

Rutiner och arbetsformer kan variera i olika delar av landet. Distriktens kartansvariga är den instans som på distriktsnivå oftast reglerar och bistår föreningarnas kartprojekt.

Förvaltning
Här kommer information om fysisk och digital förvaltning av kartor att presenteras.

Bra att tänka på

Kartprojektet innebär först att det finns en långsiktig planering av de arrangemang som klubben avser att genomföra. Typ av arrangemang (skog eller sprint) ställer olika krav på kartan. Likaså innebär en tidig vårtävling eller en blöt hösttävling en noggrann planering av arenan ur parkeringssynpunkt. 

En viktig punkt är våra ungdomsbanor. För att behålla våra ungdomar behövs rätt lagda ungdomsbanor som i sin tur ställer krav på speciellt terrängval.

Dessa exempel på frågeställningar bör behandlas i tävlingens kvalitetssäkring.