Bli certifierad

Denna sida beskriver varför SOFT certifierar kartutskrivare och hur man går tillväga för att bli certifierad.

Färgskrivare

Varför certifiering?

Undermåliga skrivare och ovana att handskas med skrivaren kan resultera i att tävlingsdeltagarna erbjuds kartor som inte håller tillräckligt hög kvalité.

SOFT:s certifiering av personer som skriver ut kartor syftar till att förbättra kvalitén på de kartutskrifter som erbjuds deltagarna.

Certifieringen är personlig och bedömer utskrivarens kompetens. 

Certifieringen är frivillig, men förhoppningen är att fler upptäcker att det krävs mycket jobb för att leva upp till den höga kvalitetsnivå som regelverk och kartnorm anger - och att fler därför väljer att certifiera sig.

Tre olika certifieringar

Certifieringen kan erhållas för tre olika karttyper och skalor:

 

 • Karta (skog) i skala 1:15 000 med banpåtryck.
 • Karta (skog) i skala 1:10 000 med banpåtryck.
 • Sprintkarta i skala 1:4 000 med banpåtryck. 

Bli certifierad

Senaste samlade certifieringsomgången genomfördes under 2022. Om du är intresserad av att läggas till som certifierad kan du följa samma process som beskrivs nedan i dialog med Andreas Oxenstierna

Från och med 2022 certifieras kartutskrivare för två nivåer - kartor för tävling inom nivå 1 och kartor för tävling inom nivå 2-3.

Om den inskickade utskriften är av tillräckligt hög kvalité blir du automatiskt certifierad för nivå 1, vilket troligtvis kräver en skrivare i relativt hög prisklass. 

Godkännanden under 2022 och 2023 gäller till och med 2024.

OBS! En certifiering kan återkallas om tävlingsutskrifter inte håller minst samma kvalitet som certifierad utskrift.

Så här gör du: 

 

 1. Beställ PrintTech testblad
  • PrintTech testblad ska användas som referens.
   Utskrifter gjorda av PrintTech-bladet ska inte skickas in.

 2. Ladda ner Ocad-filer
  • Ladda ned aktuella ban- och kartfiler från sidan med Stöddokument och filer.
   under rubriken "Kartutskrifter och tryck". Kartfilerna följer senaste versionen av ISOM 2017-2 (skog) respektive ISSprOM 2019-2 (sprint).

 3. Använd rätt färgordning
  • Följ senaste versionen av dokumentet "IOF kartnorm - Tryck och färgdefinitioner”
   Se dokument under Stöddokument och filer.

 4. Skriv ut kartorna med bana på
  • Skriv ut kartorna med banpåtryck med på kartan
   Ett exemplar per karttyp och skala som du önskar bli certifierad för
   • Karta (skog) i skala 1:15 000 med banpåtryck.
   • Karta (skog) i skala 1:10 000 med banpåtryck.
   • Sprintkarta i skala 1:4 000 med banpåtryck. 
  • Utskrifterna från filerna ska vara i minst A4-format.

 5. Skicka in utskrifterna
  • Skicka in utskrifterna med banpåtryck med på kartan. 
  • Max ett exemplar per karttyp och skala ska skickas in
  • Fyll i och skicka med rapportformuläret, se nedan.
  • För adress som utskrifter och rapportformulär ska skickas in till, se nedan.

Kartfiler och rapportformulär

Det finns ett antal filer för nedladdning. Filerna fungerar för Ocad 12 eller senare.

Filerna hittas på sidan för Stöddokument och filer, under rubriken "Kartutskrifter och tryck". 

Infoga kartnummer på utskrifterna och rapportformuläret. Byt ut XXXXX i övre vänstra hörnet på kartorna och i tabellen i rapportformuläret enligt <distriktsnummer><tre valfria siffror>. För en person i Blekinge kan det t ex bli: 01724.

För att se vilket nummer ditt distrikt har, se sammanställning under Förbundet.

Certifiering erbjuds även med andra program än Ocad. Om det är aktuellt, ta kontakt med undertecknad.

Hur görs bedömningen?

Bedömningen av färgutskrifterna görs enligt de beskrivningar som finns för bra utskrifter och kvalitetsgranskning under Hantering av utskrifter.

Justeringar av färger och symboler får göras i filerna så att de utskrivna kartorna stämmer med Kartnormens mått och färger. Det är inte tillåtet att ändra i kartan, t ex flytta isär kartsymboler. Den bifogade banan ska läggas in på kartan enligt de anvisningar som finns gällande regelverk. Banpåtrycket får t ex inte dölja viktiga detaljer i kartbilden.

Tänk på att papperskvalitén är en viktig faktor för utskriftens kvalitet.

Adress att skicka in till 

Rapportformulär, samt ett (1) exemplar av karta med banpåtryck för respektive önskad typ av karta och skala (skog 1:15 000, skog 1:10 000 eller sprint 1:4 000), skickas till: 

SOFT c/o Andreas Oxenstierna
Hörbyvägen 53
243 94 Höör

Märk kuvertet "Kartutskrifter".

Kvalitetsgaranti

Den som lämnar in bidrag för bedömning och blir godkänd garanterar att utskrifter utförs på samma sätt och med samma eller högre kvalitet som vid certifieringen, oavsett skrivare. Utskrivare som inte följer detta kan få sin certifiering återkallad.

Godkännandemärken

Godkännandemärke tilldelas den som blivit certifierad och levereras i samband med certifieringen.

Frågor

Tas emot av Andreas Oxenstierna.