Arrangörsguide MTBO

Här återfinns en arrangörsguide och annat stödmaterial för arrangerandet av MTBO-tävlingar.

Arrangörsguide MTBO
För MTBO finns en Arrangörsguide framtagen som ett dokument. Den är tänkt att kunna användas som stöd för både nya och erfarna arrangörer vid planering och genomförande av en tävling. Guiden kompletterar regelverkets anvisningar med grundläggande och mer praktiska moment.
Arrangörsguiden för MTBO innehåller följande avsnitt:

- Planering
- Karta
- Klasser, banlängder och svårighetsnivå
- Banläggning
- Parkering, arena och dusch
- Start- och målplats
- Tävlingsadministration
- Information till tävlande

Vi hoppas att denna guide kan hjälpa till att öka antalet arrangemang i Sverige så fler får möjlighet att tävla och prova på sporten MTBO.

Tillståndsansökan för MTBO-tävlingar på väg

För arrangemang på allmänna vägar krävs tillstånd från Trafikverket. Det är framtaget ett stöddokument som tar upp vad som är bra att tänka på vid tillståndsansökan för MTBO-tävlingar på väg.

Den 20/12 2022 hölls ett öppet webbinar med tema Vägledning för arrangemang i naturen och Tävling på väg, som både är två områden som berör MTBO i stor del och som ändrats på senaste tid. Webbinaret spelades in och återfinns här.

Fortsatt möjlighet till tilläggsavgift för MTBO-arrangörer

Arrangör av MTBO-tävling ges dispens att genom en tilläggsavgift på anmälningsavgiften täcka kostnader för handläggningsavgiften av ansökan. Beslutet började gälla 2021 och förlängs att gälla även under 2023. 

Tävlingsledarrapport

Det här dokumentet syftar till att strukturera upp och underlätta kvalitetssäkringen och kontrollen av ett MTBO-arrangemang. Det vänder sig till såväl tävlingsledare som tävlingskontrollanter samt även arrangörscoacher.

Dokumentet är i första hand framtaget för att användas som löpande stöd under förberedelsetiden inför först och främst MTBO-värdetävlingar i Nivå 1 av typen SM eller Svenska Cupen.

Men dokumentet med sina checklistor kan vara till stor hjälp även vid andra MTBO-tävlingar om man använder de delar som är relevanta för det aktuella arrangemanget. Om du vill använda dokumentet för en mindre tävling så använd gärna Worddokumentet så kan du lätt anpassa det. Du hittar tävlingsledarrapporten under Regelverk & Stöddokument.

Banläggning

För banläggning för MTBO finns en handbok framtagen där du får anvisningar, rekommendationer samt tips och råd för att kunna lägga bra MTBO-banor.

Handboken finns i en lågupplöst version (för webben) och en högupplöst version (för att skriva ut), båda återfinns under Regelverk & Stöddokument.

Aktuella anmälningsavgifter för MTBO

Nedanstående anmälningsavgifter är aktuella för MTBO.   
Nationella och distriktstävlingar

 • Vuxenklasser: 175 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Ungdomsklasser: 100 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Öppna klasser, vuxen: 125 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
 • Öppna klasser, ungdom: 100 kr, varav hela beloppet är beskattningsgrundande
Övriga tävlingar
 • Senior- och junior-SM
  • Individuellt: 350 kr, varav 175 kr är beskattningsgrundande
  • Stafett: 600 kr per lag, varav 300 kr är beskattningsgrundande
 • Ungdoms-SM: 275 kr, varav 100 kr är beskattningsgrundande
 • Veteran-SM: 275 kr, varav 125 kr är beskattningsgrundande
 • Svenska cupen MTBO: 200 kr, varav 175 kr är beskattningsgrundande
 • WRE (World Ranking Event): Avgift fastställs i samråd med SOFT. Normalt är 175 kr beskattningsgrundande om inget annan anges.

Anmälningsavgifter för publiktävling i samband med SM-tävlingar är samma som för nationell tävling. 

Tilläggsavgifter för efteranmälan

 • Vuxenklasser: 50 % eller lägre vid efteranmälan, 100 % eller lägre vid efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Ungdomsklasser: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, vuxen: 50 % eller lägre vid efteranmälan, inkl. efteranmälan på tävlingsdagen.
 • Öppna klasser, ungdom: Inget tillägg får tas ut. 

Samtliga tilläggsavgifter för efteranmälan är beskattningsfria.

Viktigt att som arrangör dela upp avgiften i beskattningsgrundande och baskattningsfri avgift i Eventor.

Det är viktigt att anmälningsavgifterna läggs upp på ett korrekt sätt i Eventor.

Hur det görs förklaras här.