Riktlinjer för ansökan av SM, Stafettligan, Swedish League & Svenska Cupen

För SM, inklusive USM och Veteran-SM, samt för Stafettligan, Swedish League och Svenska cupen, sker ansökan med e-post till eget OF som i sin tur skickar vidare ansökan till SOFT.Att söka enskilda tävlingar eller paket

Det går att ansöka om både en eller flera tävlingar.

 • För SM för juniorer och seniorer ser vi gärna att det söks ett paket av tävlingar i samma distrikt ett år. Anledningen är att deltagarna inte ska behöva åka till för många olika distrikt för att förbereda sig inför en SM-tävling. Däremot är geografisk spridning viktigt över säsongen.
 • För Ungdoms-SM ser vi gärna att hela helgen söks.
 • För Veteran-SM ser vi gärna att hela helgen söks.
 • För Swedish League ser vi gärna att det söks fler tävlingar för en helg, eller att tävlingen ligger i anslutning till en SM-tävling eller annan värdetävling.
 • För Stafettligan ser vi gärna att det söks flera tävlingar för en helg, så att stafetten ligger i anslutning till en SM-tävling eller Swedish League-deltävling.
 • För SM i MTBO, SkidO och PreO ska, om inga särskilda förutsättningar gäller, samtliga SM-klasser (USM, JSM, SM och VSM) anordnas vid samma tävlingstillfälle för att få en bärighet i arrangemanget beträffande deltagarantal. Dessutom anordnas företrädesvis samtliga SM-distanser vid samma tävlingshelg. Alternativt fördelat på två helger/arrangörsorter.
 • För Svenska Cupen i MTBO och SkidO ser vi gärna att hela helgen söks.

Ansökan ska alltid gå via OF, se nedan.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Uppgift om vilket eller vilka arrangemang som söks samt årtal.
 • Förslag till tävlingsområde eller tävlingsområden inritade på befintligt kartmaterial (inkl. översiktskarta).
 • Förslag till plats på arenan eller arenorna inritade på kartan.
 • Namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson.

Förutsättningar att beakta

Vid ansökan, beakta följande förutsättningar som ligger till grund vid bedömningen:

 • Mål och syfte. Vad vill ni uppnå med att arrangera och varför? 
 • Helhet och koncept.
 • Hur är det tänkt att få ekonomi i arrangemanget? Står kommun och destination bakom ansökan? Är ni införstådda med regelverket kring beskattning och olika avgifter vid tävlingar? 
 • Arrangörskompetens och organisation. Vilka huvudfunktionärer har tackat ja till att ställa upp?
 • Geografiskt läge (delvis jämfört med tidigare års tävlingar) och tävlingsdatum (tidiga vårtävlingar i söder, senare i norr osv).
 • Terräng och förutsättningar för bra banor, samt för bra arena.
 • Tidigare ansökningar (antal ansökningar och senaste tillfälle), samt tidigare tilldelningar av tävlingar inom nivå 1.
 • Internationella tävlingar utifrån dels ett landslagsperspektiv, dels utifrån tävlingsprogram (så krockar undviks).
 • Potential för mediavänlighet, ex. möjligheter till webbsändning med bra internetkoppling till arenan och bra mobiltäckning för GPS-enheterna i tävlingsområdet.
 • Referenser av tidigare arrangemang.

I övrigt kan det vara bra att läsa igenom de förutsättningar för arrangör som finns för SM respektive Stafettlgan och Swedish League.

I samband med att arrangören tilldelas tävling undertecknas särskilt avtal mellan arrangör, OF och SOFT.
Ansökan via OFAnsökan sker med e-post till eget OF som tillstyrker eller avstyrker ansökan.

Ansökan skickas vidare av OF till SOFT via e-post till Fredrik Ahnlén, fredrik.ahnlen@orientering.se

Frågor och kontakt

Frågor besvaras av Fredrik Ahnlén, fredrik.ahnlen@orientering.se

Tillbaka till