Förutsättningar för Veteran-SM-arrangör

Enligt tävlingsreglerna arrangeras Veteran-SM som individuell tävling för åldersklasserna D/H 35 och äldre i OL och SkidO, respektive D/H 40 och äldre i MTBO. Tävlingen hör till kvalitetsnivå 2. Det innebär att deltagare inte kan kräva högre nivå på teknisk standard och service än vad som gäller vid traditionella nationella tävlingar.
Veteran-SM i SkidO, MTBO och PreOFör dessa grenar arrangeras Veteran-SM vanligtvis i samband med övriga SM-tävlingar och då med motsvarande standard och service. Därmed beskrivs även den Veteran-SM-specifika informationen tillsammans med övrigt under Förutsättningar för SM, gå vidare via menyn nedan.

Gå vidare till

Veteran-SM för OL - inledning

Andemeningen med Veteran-SM bör främst vara att främja intresse för ett aktivt utövande av orienteringssporten även i mer mogna åldrar. Det innebär bland annat att de representationsregler som gäller för junior- och senior-SM inte ska gälla Veteran-SM i samma utsträckning.

Två exempel:

 • Endast de som uppfyller villkoren för att få tävla om SM kan tävla om själva mästerskapet, men som på DM är det tillåtet för andra att delta, även om de inte tävlar om själva mästerskapet. Det här gäller exempelvis utländska deltagare. Dessa är välkomna att delta i Veteran-SM, men inte tävla om själva mästerskapet. De behöver inte heller tillhöra en svensk förening, vilket är fallet på SM för juniorer och seniorer.
 • På samma sätt är det tillåtet för tävlande i Veteran-SM att även tävla på annan motsvarande SM-disciplin samma år, till exempel tävla både i Veteran-SM, lång, och SM, lång.

De internationella mästerskapen som första gången arrangerades i olika idrotter i Kanada 1985, hade som uttalat ideal, Sport of life, där, fritt översatt, deltagande på stor bredd kombineras med goda prestationer, intresse för hälsofrämjande aktiviteter med teknisk färdighet och spännande upplevelser med tävling i vänskaplig anda.

Denna syn bör också prägla Veteran-SM.

 

Distanser

Veteran-SM arrangeras normalt under en helg enligt följande:

 • Dag 1 - Individuell tävling, sprintdistans, alternativt individuell tävling, natt (sprint, medel eller lång)
 • Dag 2 - Individuell tävling, medeldistans
 • Dag 3 - Individuell tävling, långdistans 

Veteran-SM har också sedan 2022 arrangerats i ultralång distans på försök. Det kommer att fortsätta tills vidare med ambitionen att införa permanent.

Val av datumSOFT ansvarar för att planera in lämpliga tävlingsdagar.

För att minimera låsningar i det nationella tävlingsprogrammet ska tävlingen om möjligt arrangeras samma helg som SM i medeldistans och stafett.

Om det av någon anledning finns motiv att flytta tävlingen till annan helg, exempelvis pga av krock med älgjakt i norra Sverige eller av annan orsak, kan tävlingen arrangeras vid andra tidpunkter, till exempel sen vår, men det ska först godkännas av SOFT. 

 

Klassindelning och startmellanrum


Klassindelning

Följande klassindelning gäller:

D85-, D80-, D75-, D70-, D65-, D60-, D55-, D50-, D45-, D40- samt D35-

H85-, H80-, H75-, H70-, H65-, H60-, H55-, H50-, H45-, H40- samt H35-

Arrangör har rätt att inbjuda till fler klasser, t ex för D/H90, D/H95 osv.


Vid många anmälda

Om fler än ca 60 st anmäler sig i en klass kan arrangören dela upp deltagarna i två klasser.

 

Exempel

110 deltagare är anmälda i H50-. Dessa delas då upp i två klasser.

H50-51 och H52-54                         (klasserna betecknas H50- och H52-)

eller

H50-52 och H53-54                         (klasserna betecknas H50- och H53-)

För att arrangören ska kunna göra denna uppdelning behöver ålder framgå av anmälningssystemet.

Om uppdelning i två klasser fortfarande inte ger tillräckligt små klasser, får "ettårsklasser" anordnas.

Exempel

H35-, H36-, H37- osv.
 


Vid få anmälda

Om färre än tre (3) deltagare är anmälda i en åldersklass, kan arrangören slå ihop klassen med närmast yngre åldersklass. Banlängd och svårighetsgrad ska anpassas till den äldsta av grupperna.


Startmellanrum

Startmellanrummet ska vara minst en minut vid sprintdistans och två minuter vid medel- och långdistans.

 

Banlängder

Banlängderna ska följa de anvisningar för tävling, klasser och deltagande som återfinns i regelverket. 

 

Avgifter

Anmälnings- och arrangemangsavgifter följer de anvisningar för avgifter som återfinns i regelverket.

 

Priser


Ansvar för priser

Arrangören svarar för mästerskapstecken- eller plakett, samt för eventuella hederspriser.


Veteran-SM-värdighet

Arrangörens mästerskapstecken eller -plakett av valörer guld, silver och brons får endast utdelas i klass där minst fyra tävlande har startat.

Om högst tre, men minst två, tävlande har startat, delas det endast ut mästerskapstecken eller -plakett av valör guld. Undantag råder för klasser D/H85 och äldre där mästerskapstecken eller -plakett av valör guld även delas ut med endast en startande, förutsatt att denne har fullföljt. 

 

Ansvarsområden


SOFT
 • Utser arrangörer enligt information på SOFT:s hemsida.
 • Planerar in lämpliga tävlingsdagar.
 • Beviljar eventuella dispenser för tillämpning som ej följer SOFT:s tävlingsregler.
 • Utarbetar och uppdaterar denna anvisning.

OF
 • Bistår SOFT med synpunkter på tilltänkt arrangör och lämpligt terrängval.
 • Ansvarar för ban- och tävlingskontroll, lika som vid övriga nationella tävlingar.

Arrangören
 • Planerar och genomför arrangemanget enligt SOFT:s tävlingsregler och anvisningar, inklusive de förutsättningar som står här.
 • Ansvarar för priser, se tidigare avsnitt.

Tillbaka till