Aktuell & utförd utveckling

Här presenteras aktuella utvecklingsärenden för Omaps, utan inbördes prioritetsordning. Det finns också en lista på tidigare utförd utveckling.

Aktuell utveckling (2022-03-25)

  • Produktionsstatus för planerad karta, påbörjad karta samt färdigställd karta.
  • Namn på tävlingsnivåerna 1-4.
  • Autogenerade kartor plockas bort och länk till Gokartor införs.

Datum för införande är oklart. 

Tidigare utveckling 

  • Filter för typ av karta samt årtalsreglage på startsidan.
  • Stöd för att visa kartan i högre upplösning har funnits sedan Omaps introducerades, men upplösningen har varit beroende av webbläsarfönstrets storlek. Nu går det att se kartan i den upplösning som kartägaren har angett (minimum är fortfarande 0,5 pixlar per meter, dvs 128 dpi i skala 1:10 000). Klicka på kartbilden ovanför kartinformationen till höger och sedan på länken ”Visa i högre upplösning” under kartan som kommer upp så når du kartan i den högsta tillgängliga upplösningen.
  • Stödet för att bläddra mellan flera överlappande kartor är förbättrat. Nu behöver du inte röra muspilen i sidled utan det är bara att klicka på kartområdet fler gånger så kommer underliggande kartområden att lägga sig överst.
  • Sökfunktionen har numera distriktsstöd. Skriv in distriktets namn så får du upp alla kartor i distriktet. Det här betyder också att det går att ange en länk till hela distriktets kartor, t ex Gotland: https://www.omaps.net/?q=gotland
  • På kartkonventet i Göteborg 16-17 januari 2016 uppkom ett önskemål för administratörer om att kunna kopiera kartuppgifter från en redan uppladdad karta för att på så sätt göra det enklare att vid ett och samma tillfälle lägga in flera nya kartor. Denna funktionalitet är nu införd och i listan över uppladdade kartor kan administratörer klicka på en kopiera-symbol för en uppladdad karta för att lägga till en ny karta baserad på uppgifter från den uppladdade kartan.

Har du fler förbättringsönskemål, mejla till teknisksupport@orientering.se