Glädje

Alla barn och unga som idrottar ska få ta del av en idrottsupplevelse som är glädjefylld, engagerande och utmanande. Barn och ungas egen inre drivkraft behöver sättas i centrum och deras egen vilja att lära nytt och bemästra en färdighet ska vara vägledande.

Lärande och utveckling främjas genom att låta utövaren själv prova sig fram till vad som fungerar och inte fungerar. Uppmuntra ansträngning och försök att lära sig något nytt genom att vara positiv och lite utmanande. För många barn och unga är en viktig del i idrottandet att få kämpa hårt, använda kroppen och utmanas i relation till sig själv och andra. Det är kampen här och nu som är viktigt för känslan av att ha roligt snarare än att nå idrottsliga framgångar på sikt. Resultatet i stunden blir därmed viktigt och ska få vara det. Resultatet i stunden får dock inte få långsiktiga konsekvenser för den enskilda utövaren och möjligheterna för hens idrottsliga utveckling.

Att få möjlighet att tävla är viktigt inom idrotten. I stället för att eftersträva kortsiktiga resultat och vinster bör jämnt tävlingsmotstånd vara ledstjärnan. Det är barn och ungas positiva upplevelse av tävlingsmomentet som ska forma tävlingssystem och tävlingsbestämmelser. Tävling blir då en metod för att bidra till glädje och långsiktig idrottslig utveckling. Istället för att ställas mot varandra behöver barn och unga vuxnas hjälp att se sina egna framsteg och uppmuntras att glädjas åt andra. Misslyckande och motgångar bör ses som en naturlig del av utövandet och lärandet för att sedan lyckas nästa gång eller längre fram.

Barn och unga som inte vill tävla ska också ha en naturlig plats i idrottsföreningen. Även barn och unga som inte vill tävla vill vara en del av glädjen och gemenskapen i föreningen. Även barn och unga som inte vill tävla både kan och vill utveckla sina idrottsliga färdigheter.

Dokument och hjälpmedel

Barns tävlande i orientering - En studie kring barn tävlande i orientering. Studien innehåller data om tävlingsvanor, vilka som blir kvar samt resultat från intervjuer med barn, unga, ledare och föräldrar. Läs mer här.

Regler och tävlingssystem i barn och tidig ungdomsidrott - Hur kan tävlingsformerna för barn och ungdomar utvecklas för att anpassa utifrån barn och ungdomars behov? Läs mer här.

Anpassning av idrott till barn - Rapporten bygger på en studie av tre olika idrotter, Basket, Innebandy och Friidrott, som på olika sätt arbetat med att anpassa tränings- och tävlingsverksamheten för barn. Läs mer här.

Vägarna till landslaget - En studie om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering. Syftet md studien var att undersöka hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå ser ut och upplevs av svenska elitidrottare. Läs mer här.

Att finna och utveckla talang - En studie om ett antal olika specialidrottsförbunds talangarbete. Svenska Orienteringsförbundet är ett av förbunden som medverkar i studien. Läs mer här.