Likvärdigt tävlande

Inför Förbundsmötet 2020 inkom en motion angående likvärdigt tävlande. Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen och tävlingsreglerna kompletterades med text kring hur likvärdigt tävlande kan uppnås. Här nedan redovisas några delar där likvärdigheten mäts.
Som en konsekvens av regeln om likvärdigt tävlande har framför allt några stafettävlingar  förändrat sitt upplägg. Syftet har varit att göra tävlingsupplevelsen mer likvärdig och på så sätt öka andelen kvinnliga deltagare. Svenska Orienteringsförbundet kommer att följa upp utvecklingen av några tävlingar för att kunna se om och i så fall hur andelen kvinnliga deltagare påverkas. Rapporterna redovisar bara utfallet utifrån deltagarnas ålder och kön. Det finns ingen redovisning av deltagarnas upplevelser eller bedömning av i vilken grad respektive arrangemang lever upp till regeln om likvärdigt tävlande. Rapporterna uppdateras årligen efter att respektive arrangemang genomförts.

Tiomila uppdaterad 240508

Ungdomens Tiomila uppdaterad 240226

25-manna presenteras efter 2024 års arrangemang