12.09.2023

Afrikansk svinpest - råd till arrangörer och orienterare

Orientering
För att minimera risken att sjukdomen sprids ytterligare inom Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder.

Afrikansk svinpest finns nu i Sverige, efter att länge förekommit i vårt närområde. För att minimera risken att sjukdomen sprids ytterligare inom Sverige måste vi alla hjälpas åt med vissa åtgärder. Det handlar bland annat om att inte slänga matrester i naturen och att rengöra kläder och utrustning som använts i smittade områden i Sverige och länder där smittan finns.

Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en träning eller vid parkeringsplatser.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning noggrant om du varit på besök inom ett smittat område i Sverige eller i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande.

Råd till Arrangörer

Det är nu viktigt att vi inom orienteringssporten visar för våra markägare att vi tar ansvar för att inte sprida Afrikansk Svinpest mellan olika områden.

 • Gör ett PM med information till deltagarna om vad ni förväntar er av dem om de ska deltaga på er tävling. Det skall läggas ut på Eventor i samband med inbjudan, bifogas till ordinarie PM och anslås vid tävlingen så att ingen kan komma att springa med utrustning som kan vara kontaminerad.
 • Säkerställ att utländska deltagare som kommer från länder med Afrikansk Svinpest också förstår vad som förväntas av dem.
 • Mat- och fikaförsäljning måste ha stränga och tydliga regler för hantering av matavfall. Ingenting får bli kvar på tävlingsplatsen eller i kringliggande terräng.
 • Hittar ni sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Rapportera sjuka eller döda vilda djur (rapporteravilt.sva.se)

Råd till orienteraren

 • Om du har tränat och tävlat i ett område eller områden i länder där svinpesten sprids, tvätta och torka all utrustning noggrant innan du tar ut den i den svenska naturen. Kläderna skall tvättas i 60 grader eller 40 grader och torkas luftigt i minst 7 dagar inomhus. Skorna ska tvättas noggrant och torkas luftigt inomhus i minst 7 dagar.
 • Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i minst 30 minuter.
  Om du är osäker på om utrustningen är ren nog. Köp ny utrustning.
 • Kasta aldrig matrester i naturen – varenda halväten korvmacka måste tas med hem och slängas i ett sopkärl!
 • Hittar du sjuka eller självdöda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Rapportera sjuka eller döda vilda djur (rapporteravilt.sva.se)

 

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Sjukdomen har tidigare inte förekommit i Sverige men kan orsaka stor skada bland våra tamgrisar och vildsvin. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Afrikansk svinpest i Sverige [nyhet på orientering.se den 8 september]

Det första fallet av Afrikansk Svinpest upptäcktes nu början av september 2023. Ett nästan 100 000 ha stort skyddsområde med omfattande restriktioner inrättades för att förhindra ytterligare spridning. Myndigheten tar mycket allvarligt på det inträffade fallen och agerar kraftfullt för att förhindra att infektionen ska bli okontrollerbar.

 

Vi har aldrig tidigare haft afrikansk svinpest i Sverige.

Sedan det första fallet i Europa år 2014 har sjukdomen spridit sig i Sveriges närområde. Den finns nu i till exempel Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Spridningen är snabb också i Asien. I vissa av länderna förekommer sjukdomen bara hos vildsvin, men i de flesta länder finns den hos både tamgrisar och vildsvin.Kontakt på förbundskansliet i markfrågor är Joacim Ingelsson.

 

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter