Hållbarhetspolicy

I maj 2021 beslutade Riksidrottsmötet om att fastställa en Policy för en hållbar svensk idrottsrörelse. RF:s och Svensk orienterings hållbarhetspolicy utgår från de principer som tagits fram av Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), som är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbarhet.

Totalt innehåller Svensk orienterings Hållbarhetspolicy nio hållbarhetsvillkor som beskriver gränsvärden för ett hållbart samhälle ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
- - - sidan är under uppdatering - - - 
kompletteras med information om FSSD, FN:s klimatmål och Mistra, Vinnova mm.