LOK-stödet

Under 1960-talet började verksamhet för barn och unga bli en allt större och viktigare del av idrotten. Både tränings- och tävlingsverksamheten utvecklades och barn och ungdomar blev en viktigt målgrupp för idrottsföreningar. Att erbjuda en meningsfull sysselsättning för barn och unga på fritiden blev också en viktig funktion i samhället. År 1971 infördes LOK-stödet som ett verksamhetsstöd till landets alla idrottsföreningar som bedrev verksamhet för barn och unga. Stödet har i princip haft samma utformning se dess. Det som har förändrats är nivån på bidragets storlek, detaljer i föredelningen och åldersgränserna för vilka åldersgrupper som ska få stöd.