Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Plan för krishantering

Svenska Orienteringsförbundet har en krisgrupp vars ansvar är att förebygga, förhindra och hantera uppkomna kriser.
Sammankallande i krisgruppen är förbundschefen Susanne Maarup, tel: 0769 469 665 och e-post: susanne.maarup@orientering.se

Svenska Orienteringsgruppens plan för krishantering.