Evenemangsutveckling

2030 har svensk orientering arrangemang på olika nivåer och för olika målgrupper som upplevs attraktiva för deltagaren, arrangörer, destinationer och andra samarbetspartners. 2030 har svensk orientering kartor av rätt kvalitet på rätt områden över hela Sverige för att möjliggöra arrangemang på alla nivåer inom träning, tävling och motionsaktiviteter. 2030 har svensk orientering ett väletablerat evenemangsbolag som av svenska orienteringsföreningar och partners ses som en attraktiv och naturlig samarbetspartner och som bidrar betydande till svensk orienterings arrangemangsutveckling.

Evenemangsutveckling omfattar utveckling av arrangemang och aktiviteter i olika former, allt från större event över flera dagar till traditionella orienteringstävlingar och enklare lokala aktiviteter. I evenemangsutveckling inkluderas även motionsinriktade aktiviteter såsom Naturpasset, Hittaut och Motionsorientering.

Ofta riktar sig ett arrangemang till alla åldrar, men det kan vara riktat mot en specifik målgrupp, exempelvis barn, ungdomar, äldre, elitlöpare eller motionärer. För att fortsätta vara relevant för återkommande deltagare och locka nya målgrupper behöver svensk orientering erbjuda en mångfald av aktiviteter med hög kvalitet.

[Tillbaka till Strategisidan]

Planerna på att bygga en organisation som är proffs på att arrangera presenterades på ordförandekonferensen 2021.

På ordförandekonferensen 2022 presenterades Svensk orienterings evenemangsbolag.

Evenemangsutveckling 2024-2026

Vi ska skapa en långsiktig och hållbar plan för nationella tävlingsprogrammet och en plan för internationella tävlingar som vi vill arrangera, driva och/eller stötta nivå 1-tävlingar för alla våra grenar och vidareutveckla och årligen genomföra O-Ringen.

Vi vill förenkla och vidareutveckla stöddokument och vägledning till föreningar och arrangörer, samt utveckla och förbättra våra tävlingsstrukturer genom att implementera våra undersökningar om barns och vuxnas idrottande.

Vi vill utveckla och förbättra vår bredd- och motionsportfölj för olika målgrupper, såsom föreningar, medlemmar och allmänhet.

Vi vill säkra tillgången till kartor av hög kvalitet över hela Sverige för att möjliggöra evenemang på alla nivåer inom träning, tävling och enklare aktiviteter.

Vi vill säkra tillgång till mark i den utsträckning som behövs för att nå våra två huvudmål att bli flera och mera och ha världens bästa landslag.