Öppen ansökan utbildning

Just nu ser vi över utbildningsverksamheten för kommande år och söker kompetenta personer inom flera utbildningsrelaterade arbetsområden. Är du intresserad av vara med och bidra? Skicka in din ansökan senast 26 december. 


2030 har svensk orientering ett fullständigt och tillgängligt utbildnings- och kunskapsmaterial som är behovsanpassat till alla målgrupper. Vi ska nå målet tillsammans – med individer, föreningar och distrikt som vill vara med på resan.
 


Vi vill skapa utbildningar med tydliga lärandemål och fylla dem med innehåll som ger kunskaper och utvecklar färdigheter som uppfyller lärandemålen. Vi vill också skapa behovsanpassade kunskapsmaterial som fungerar som stöd inom olika områden och uppdrag.
 


Idag finns väsentliga skillnader för individen och föreningar gällande möjligheter till utveckling via utbildning beroende på var i landet de verkar. De skillnaderna vill vi överbrygga bland annat genom att nyttja digitala verktyg för att tillhandahålla och genomföra utbildning i delvis nya former.
 


Vi ser dels ett behov av att förstärka befintlig organisation med process- och projektledning för framtagning av utbildning- och kunskapsmaterial, del en möjlighet att tillvarata all befintlig kompetens som finns i verksamheten genom att ge individer möjligheter till mindre uppdrag. I ett senare skede kommer även utbildare inom olika områden att rekryteras. 
 


Är du intresserad av att bidra till utvecklingen av svensk orienterings utbildnings- och kunskapsmaterial? I nuläget går vi ut brett och välkomnar alla intresseanmälningar. Vi har identifierat ett antal olika roller och behov som du kan använda som exempel och inspiration för att specificera vad som intresserar just dig och var du tror du kan bidra med.
 

  • Process- och projektledare med erfarenhet av pedagogiskt arbete och vana att arbeta i Microsoft Office. Uppdraget handlar om att under 2024 arbeta med specifika produktionsprojekt för framställning av utbildning för tränare.  
  • Rekrytering och utbildning av utbildare, där uppgiften är att definiera utbildaruppdraget, rekrytera utbildare och koordinera samtliga kunskapshöjande aktiviteter för utbildare.  
  • Resurspersoner/experter inom arrangemang utifrån funktioner/roller som kan bidra med innehåll i utbildningsproduktion.  
  • Resurspersoner/expert inom ledarskap utifrån funktionen tränare/ledare som kan bidra med innehåll i utbildningsproduktion.  
  • Bidra med foto och film även redigering av film till digitalt innehåll.  
  • Orienterare som har god förståelse för orienteringens kontext och besitter specifika kunskaper i författarverktyget Articulate Storyline och kan omvandla manus till digitala delmoment i olika utbildningar.   
  • Annat, vad som helst inom utbildning och kunskapsmaterial.  

 
Rollerna och arbetsområdena ovan kan kombineras på olika sätt utefter kandidatens kompetens. Vårt mål är att få till en produktiv organisation som kan bidra till våra mål utifrån de förutsättningar och resurser vi har. Det kan handla om allt ifrån ideellt arbete till kortare uppdrag på arvode eller visstidsanställning. Arbetsplats kan vara flexibelt beroende på vilken roll det handlar om, men samtliga roller förutsätter att man kan delta i digitala möten och har utrustning för det. Vi eftersträvar jämställdhet och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. 


Fyll i din ansökan i
formuläret senast den 26 december, men gärna tidigare. 


Har du frågor eller funderingar går det fint att höra av sig till utbildningsansvarig Jenny Håkansson
jenny.hakansson@orientering.se