MTBO-gruppen

På den här sidan hittar du en hel del användbara kontaktuppgifter. Först presenteras samordningsgruppen, en grupp som regelbundet har möten och samordnar frågor kring MTBO i Sverige. Sedan hittar du några arbetsgrupper som jobbar med avgränsade uppgifter. Till sist hittar du en lista med kontaktpersoner i flera av våra distrikt.
Mia Eronn

Förbundskapten, mountainbikeorientering

Mia Eronn

0702864486
Peter Bergström Porträtt

MTBO-gruppen, Arrangemangs- och marknadsföringsfrågor

Peter Bergström

0707710340
Magnus Blåudd

MTBO-gruppen

Magnus Blåudd

0702611309
2022 Viktor Larsson Kartgruppen Viktorlarsson

MTBO-gruppen

Viktor Larsson

2022_Personalporträtt_Mette Brolinson

Idrottschef

Mette Brolinson

0708464145
2022_Personalporträtt_Fredrikahnlén_Svenskaorienteringsförbundet

Arrangemangsutveckling (inkl. ansökningar, internationella värdetävlingar & kartfrågor)

Fredrik Ahnlén

0739080333

Arbetsgrupper

Arrangemangsgruppen
Upprättar program för de svenska värdetävlingarna, rekryterar och fördelar arrangörscoacher
Fredrik Ahnlén, Peter Bergström

Regelgruppen
Ser över och uppdaterar tävlingsregler, exempelvis då det sker revideringar av de internationella reglerna.
Peter Bergström, Magnus Blåudd

Ungdomsgruppen
Planerar och genomför särskilda ungdomaktiviteter
Mia Eronn

Kartgruppen
Viktor Larsson sitter med i förbundets kartgrupp som MTBO-representant. Denna kartgrupp hjälper Viktor att samordna och svara på frågor kring kartritning och arrangerar kartritningskurser.

Banläggningsgruppen
Samordnar och svarar på frågor kring banläggning, arrangerar banläggningskurser
Vakant, vakant

Utbildningsgruppen
Lyssnar av behov och tar initiativ till kurser och andra former av utbildningar
Vakant, vakant

Informationsgruppen
Samordnar intern och extern information, webredaktör för SOFT:s hemsida/MTBO
Vakant, vakant

Marknadsgruppen
Samordnar sponsorfrågor, tar initativ till att söka sponsorer.
Vakant, vakant

Distriktskontakter

Vi håller på och bygger upp en distriktsorganisation med åtminstone en kontaktperson i varje distrikt. En enkel uppgiftsbeskrivning kan sammanfattas i följande fyra punkter:

  • Samordna MTBO-aktiviteter i distriktet tillsammans med föreningarna (och troligen även    med angränsande distrikt)
  • Vara kontaktperson gentemot SOFT (arbetsgruppen i MTBO)
  • Se till att föreningar som vill arrangera tävlingar, ansöker om tävlingar på rätt sätt
  • Gärna upprätta ett register på MTBO-kartor och kontaktperson för dessa i distriktet.

Här finner du en lista med kontakter för MTBO i våra olika distrikt. Listan kommer att fyllas på allteftersom. Kontakta gärna Anders Stjerndahl om du vill komma med på listan eller ge tips och förslag på namn.

Blekinge:
Cissi Lingerud, cissi.lingerud@gmail.com, 070-874 57 31

Bohuslän/Dalsland:
Patrik Hansson, patrik.hansson88@gmail.com, 076-7637390

Dalarna:
Klaus Csucs, klauscsucs@yahoo.de, 073-839 87 84

Gotland:
Stefan Hellström, stefan.277808@telia.com, 0702-642866

Gästrikland:

Göteborg:

Halland:

Hälsingland:
Hans Olevik, hans.olevik@gmail.com, 0703-140106

Jämtland/Härjedalen:
Cecilia Thomasson, thomasson.cecilia@gmail.com, 073-0541466

Medelpad:

Norrbotten:
Anders Abrahamsson, andersochannacarin@gmail.com, 070-6326304

Örebro:
Torbjörn Jansson, torbjorn.jansson@orebro.se, 0760-170004

Stockholm:

Skåne:
Nils Pistora, nils.pistora@swipnet.se, 0702-671886

Småland:
Sonny Myrefelt, sonny.myrefelt@telia.com, 076-1338233

Södermanland:
Mats Heldt, matsheldt@gmail.com

Uppland:
Magnus Blåudd, mtbo.uppland@gmail.com, 0702-611 309

Värmland:
Lars-Ola Westerlund, lars-ola.westerlund@naturskyddsforeningen.se, 073-656 64 69

Västergötland:
Hans Kööhler, hans.koohler@telia.com, 070-217 94 18

Västmanland:
Gunnar Munktelius, gunnar.munktelius@yahoo.se, 073-219 39 72

Ångermanland:
Fredrik Forsgren, forsgrensson@mail.com, 070-650 33 68