Kontakt

Har du frågor om Västgötatruppen? Tveka inte att fråga oss! Vi har ansvar för olika grupper men om du känner någon av oss lite bättre eller inte tillhör någon av dessa grupper får du självklart kontakta vem som helst av oss.

Årets ledare

Olle Sörqvist
olle.sorqvist@telia.com eller 070-930 5178

Clara Jakobsson
claraj99@hotmail.se eller 072 7413157