Valberedning

Vid Västergötlands OFs årsmöte den 6 mars 2024 beslutades om en ny ordning för att säkerställa att det vid varje kommande årsmöte ska finnas en valbar valberedning som föreslås årsmötet.

Beslutet innebär:

Distriktet delas in i fyra områden med två eller tre kretsar i vardera.
• Nordväst - Götaälvdalkretsen, Västra Skaraborgskretsen och Alingsåskretsen.
• Nordöst - Östra Skaraborgskretsen och Norra Skaraborgskretsen.
• Sydväst - Orientering Borås och Markkretsen.
• Sydost – Kindskretsen och Södra Skaraborgskretsen.

Kretsarna i det område där någon i valberedningen önskar avgå ska ta fram förslag på valbara personer till nästa årsmöte. Som utgångspunkt åligger det föreningarnas ordföranden i aktuella kretsar att samordna sig för att säkerställa att en valbar valberedning presenteras för årsmötet. Ordföranden i kretsarnas, till medlemsantal största förening, är sammankallande för denna samverkan.

Respektive område där någon önskar lämna sitt uppdrag i valberedningen, ska senast två månader efter årsmötet se till att det finns ett nytt valbart förslag.