Förbundet

På den här sidan presenteras mycket av de ramarna som styr och reglerar det som görs och hanteras på förbundet. Här finns även dokumentation och kontaktinformation.


Policys och regler om avbokning

Integritetspolicy
Trafiksäkerhetspolicy
Avbokningsregler

Arvoden och utmärkelser
Arvodesblankett
Utmärkelser

Direktlänkar
Årsmöte
Mötesprotokoll
Förbundsinformation
Kontakt, kansli, styrelse, kommittéer, valberedning
Nyhetsbrev

Styrdokument och verksamhetsberättelser
Västergötlands OFs Stadgar

Verksamhetsplan
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020

Verksamhetsbeskrivning
2024 -2023 - 2022 - 2021 - 2020

Kommunikationsstrategi
2024 -2023 - 2022 - 2021 - 2020

Verksamhetsberättelser/Årsberättelser
2023 - 2022 - 2021 - 2020
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

För intresse av tidigare dokumentation kontaktas kansliet.