Anvisningar Västgötatoppen

Här finns särskilda anvisningar för arrangörer av Västgötatoppens deltävlingar.
Särskilda anvisningar för arrangörer av Västgötatoppen deltävlingar finns i Västgötamodellens bilaga 2.

Loggor för nedladdning och nyttjande i inbjudan, PM och hemsida med mera finns enligt nedan. Önskas annat filformat kontaktas kansliet

Västgötatoppen logga
Västgötatoppen ikon

Logga Västgötatoppen Klubb
Logga Västgötatoppen Ungdom
Logga Västgötatoppen Mästare