Dokumentation

Arrangemangsträffar 2024

Bilägger dokumentation enligt nedan
Presentationen som PDF
Direktlänk till Västgötamodellen och dess bilagor (som PDF för utskrift)

Arrangemangsavstämning. Ett enkelt format för att säkerställa en bra start på arrangemanget och för att fånga upp arrangörens behov och stöd. Information och länk i nyhet här.

Nedan finns även direktlänkar till en del av det som poängterades extra under mötet
Rapporter & Checklistor
Vägledning för arrangemang i naturen 
Checklistan för arrangemang i naturen
Justeringar av tävlingsnivåer 
Skillnader i servicenivå per tävlingsnivå tabell
Märklappar för kontrollutsättning som OCAD-fil 
NYHET! Uppdaterade anvisningar för kontrollbeskrivningar
Tävlingsregler, gäller från 240301


Arrangemangsträffar 2023

Bilägger dokumentation enligt nedan
Presentationen som PDF
Direktlänk till Västgötamodellen och dess bilagor (som PDF för utskrift)

NYHET! Arrangemangsavstämning. Ett nytt enkelt format för att säkerställa en bra start och för att fånga upp arrangörens behov stöd. Information och länk i nyhet här.

Nedan finns även direktlänkar till en del av det som poängterades extra under mötet
Rapporter & Checklistor
Ny vägledning för arrangemang i naturen 
Checklistan för arrangemang i naturen
Justeringar av tävlingsnivåer 
Skillnader i servicenivå per tävlingsnivå tabell
Märklappar för kontrollutsättning som OCAD-fil Arrangemangsträffar 2022

Bilägger dokumentation enligt nedan
Presentationen som PDF
Direktlänk till Västgötamodellen och dess bilagor (som PDF för utskrift)

Ny vägledning för arrangemang i naturen (här kommer länk när dokumentationen släppts vilket beräknas ske under mars 22)

Likvärdigt tävlande (Stöddokument för genomgång av det egna arrangemanget)
Lika beräknade segrartider, se nyhet på sidan 4 i Västgötamodellen, samt bilagorna 10 och 11 i Västgötamodellens bilagor.
Justeringar av tävlingsnivåer (det fullständiga underlaget till beslut - Läs det gärna innan ansökan om tävling 2023)
Marknadsför ert arrangemang i VOFs kanaler
Märklappar för kontrollutsättning som OCAD-fil 

Nedan finns även direktlänkar till en del av det som poängterades extra under mötet
Rapporter & Checklistor
Orientering.se (med Hitta orientering, Naturpasset, Hittaut och Motionsorientering, mm)
Banläggarregistret

Uppdaterad version av kartnormen (skog)
Uppdaterad version av sprintnormen

Till sist, hantering av priser till barn och ungdomar i öppna klasser.
Enligt VOFs prispolicy, som återfinns på sidan 8 i Västgötamodellen, framgår att "Ö-klasser minst 30%, önskvärt att resterande 70% erhåller pris
motsvarande för inskolning." Detta som en följd av att U-klasser och Kortklasser utgått ur klassystemet, och inga andra "instegsklasser" för barn och unga som inte väljer åldersklasser, finns, men önskan om att priser till dessa barn och unga kvarstår.
Den begränsning som påtalats är att det tävlingsadministrativa systemet OLA inte kan selektera resultatlistor för de öppna klasserna efter ålder vilket därmed avsevärt försvårar resultatredovisning med barn och unga separat. En redovisning som är klart fördelaktig för prisutdelning. I MeOS, det andra dominerande tävlingssystemet tycks den här selekteringsmöjligheten finnas (inläst enligt nyhetsförteckning på deras hemsida, inte testat)
Begränsningen i OLA har påtalats till SOFT för utveckling, men det kan så klart dröja.
Så vad göra om man nyttjar OLA...
Några lösningar finns till buds. En möjlighet är att erbjuda dubblerade öppna klasser vid sitt arrangemang, en för ungdom och en för vuxna, per bana. En annan är att nyttja handpåläggning och checka av åldern på deltagarna innan prisutdelning. Båda alternativen har dock begränsningar och är möjligen onödigt krångliga. Enklast är möjligen att ha en friare och öppnare syn på prisutdelningen där alla barn och ungdomar som sprungit öppna klasser tilldelas pris och om inte lika pris så kan lottning av pris ske, där några mer värdefulla finns med bland dragningarna. Förslagsvis lottring, vid prisbordet och en avprickning av deltagare när de får sin lott.
Men, det här är bara ett par förslag, möjligen knåpas det ihop något smartare ute hos någon arrangörsförening. Vänligen delge detta till VOF kansliet i så fall.

Viktigt tillägg till träffarna!
Påminnelse till samtliga arrangörer att anlita tävlingskontrollant och bankontrollant till sitt arrangemang samt ange vilka dessa är i Eventor.
Det är flertalet arrangemang som inte har detta klart, i alla fall inte infört i Eventor.
För DM-tävlingar sker tillsättandet i samverkan med tävlingskommittén.


Länkar från 2021 och tidigare fungerar ej efter 230101.
Kontakta kansliet om något efterfrågas

Arrangemangsträffar 2021

Bilägger dokumentation enligt nedan
Presentationen som PDF (onsdagens, som skiljer sig något lite från måndagens)
Direktlänk till Västgötamodellen (med PDF:er för utskrift)
SOFTs verktyg för riskanalys

Nedan finns även direktlänkar till en del av det som poängterades extra under mötet
Rapporter - Tävlingsledarrapport och Viltrapport
Checklistor – Tävlingsledare, tävlingskontrollant och bankontrollant
Tryck och färgdefinitioner för kartutskrift
Orientering.se (med Hitta orienteirng, Naturpasset, Hittaut och Motionsorientering, mm)
Banläggarregistret

Följ utvecklingen inför vårsäsongen på
SOFTs coronasida
och i VOFs kanaler
FacebookNyhetsbrevHemsida.

Arrangemangsträffar 2020
Powerpointpresentation som PDF för helgrupp & Tävlingsledare/Arena
Powerpointpresentation som PDF Banläggning
Västgötamodellen
Tävlingsöversikt 
Natur & Miljöprogram
Samarbete i Naturen
Checklistor
Rapporter (Tävlingsledarrapport/Viltrapport)

Arrangemangsträffar 2018
Huvudptt för helgrupp (inledning/avslutning)
Banläggning/Karta
Tävlingsledare/Arena (inklVästgotamodellen)
Västgötamodellen
Tävlingsöversikt (våren 2018)

2017
Powerpoints 
Huvudptt för helgrupp (inledning/avslutning)
Banläggning/Karta
Tävlingsledare/Arena (Västgotamodellen)
Data/IT/ Administration

Anteckningar från träffarna

2016
Powerpointpresentation
Exempel ÖM Hitta ut
Exempel ÖM trail 

2015
Gemensam inledning och breddträff (Powerpoint)
Banläggarträff (Powerpoint)
Tävlingsledarträff (Powerpoint)

2014 Arrangörsträff
Arrangörsträff Borås och Skövde 2014 (Powerpoint)
Anteckningar från Banläggarna i Borås