Arrangemangsavstämning

Arrangemangsavstämning är ett verktyg för samverkan mellan arrangörer och Västergötlands OFs tävlingskommitté. Avsikten är att undkomma tidspress kring centrala delar av arrangemangen så som tävlingsorganisation, tävlingsområde, avtal och dispenser.