Rekrytera

Välkomna till REKRYTERA, ett enkelt, stegvist material för att förbereda och genomföra en rekryteringsinsats i orienteringsföreningen.


VAD ÄR REKRYTERA!
REKRYTERA är ett steg för steg material som underlättar planering och genomförande av rekryteringsinsatser för barn, unga och vuxna.

VILKA ÄR DET FÖR
Materialet passar alla föreningar, stora som små. Innehållet kan anpassas efter den egna föreningens förutsättningar och det kan både skalas upp och ner.

MATERIALET
Materialet är indelat i sex avsnitt och följer en tydlig struktur. Materialet tillgängliggörs för egen utskrift här nedan.

Hela materialet komplett eller snabbversion:
Materialet komplett
Materialet i snabbversion

Materialet för stegvis nyttjande:
Del 1 och 2 - Uppstart & Planera
Del 3 - Marknadsföra
Del 4 och 5 - Förbereda och genomföra
Del 6 - Utvärdera

Extra material:
Mall - Handlingsplan
Mall - Grovplan tillfällen

HUR GÅR DET TILL
Arbetet med materialet kan genomföras av föreningen på egen hand och då förslagsvis succesivt under februari och mars för att vara i fas för en insats under april/maj. Det finns tre olika upplägg för nyttjandet. 
1. Skriv ut materialet komplett och nyttja det från sida till sida, en del i taget.
2. Skriv ut materialet i delar för stegvis nyttjande.
3. Nyttja snabbversionen som innehåller samtliga delar men går snabbare fram.

VAD KOSTAR DET
Att nyttja materialet REKRYTERA är kostnadsfritt för ideella orienteringsföreningar.

WEBBTRÄFFAR 2023
För de föreningar som vill ha mer stöd och medverka fullt ut i REKRYTERA-satsningen våren 2023 erbjuds tre olika webträffar där materialet bearbetas. Vardera träff är 90 min. I samband med och mellan träffarna finns tid för medverkande föreningar att planera för just sin rekrytering. Det är en fördel, men inget krav, för medverkande föreningar att sitta samlade i grupp vid dessa träffar. Det gör att diskussioner om den egna verksamheten och insatsen kan göras direkt och att man får möjlighet att prata vidare efter att webbträffen avslutats.De digitala träffarna hålls på teams och är öppet för alla som vill medverka.

Tidpunkten är 19.00-20.30 vid respektive tillfälle enligt nedan.
  8 feb - Uppstart & Planera
  2 mar - Marknadsföra
22 mar - Förbereda och Genomföra

MER OM INNEHÅLLET PÅ WEBTRÄFFARNA
1. UPPSTART & PLANERA - onsdag 8 februari
Vid den första träffen presenteras hela REKTYRERA upplägget. Föreningens nuläge och förutsättningar behandlas och ledarläget inventeras.
Planeringen av föreningens rekrytering påbörjas. Vilken målgrupp riktar vi oss till? När ska rekryteringen göras? Vad ska den innehålla?
Hur ser vår tidslinje ut?

2. MARKNADSFÖR - torsdag 2 mars
Träff två ägnas helt till att nå ut med information. Både extern och intern kommunikation berörs och särskilt fokus ges till strategi och plan för marknadsföring. Hur når vi vår målgrupp? Vilket är budskapet? Hur ska det presenteras och i vilka kanaler?

3. FÖRBERED & GENOMFÖR - onsdag 22 mars
Vid det tredje träffen ges tips om struktur och planering för den egna kursens innehåll och genomförande. Ansvarsfördelning och ledarnas kommunikation behandlas och även föräldraengagemang ges utrymme.
Efter träffen ska det bli tydligt vad föreningen ska genomföra och hur det ska gå till.

UTVÄRDERA
Materialet innehåller även ett enkelt format för utvärdering som föreningen med fördel kan nyttja sig av. Vad har funkat bra? Vad behöver justeras? Hur går vi vidare? Vad tar vi med till nästa gång?