Ledare O-Camp

O-Camp är... i grunden ett unga ledareprojekt där ett 25-tal ledare tillsammans planerar och genomför sommarlägret med namnet O-Camp.

Ledarrollen innebär...
att du under vinter och vår medverkar vid ett antal planeringsträffar där du tillsammans med övriga ledare erhåller ett antal utbildningar samt planerar för sommarens läger.

O-Camps ledord är...
"av unga för unga", som ledare i "O-Camperiet" har du och dina ledarkompisar stort utrymme för att tillsammans forma och skapa O-Camp så som ni vill bjuda på det!

Organisation
Vanligtvis är det 3-4 ledare som utgör "O-Campledningen" och därutöver ytterligare 20-25 ledare som ingår i ledargänget. Dessa organiserar sig sedan i undergrupper med olika inriktningar, t ex träning, spex, information osv.

O-Camp lägret
Det är alltid ledargänget själva som bestämmer om lägret. Var och när det ska vara och vad det ska innehålla, detta sker emellertid ofta i diskussion med kansliet och lägret arrangeras i regel vecka 25, veckan före midsommar. Antal dagar har dock varierat mellan fyra och fem.
Dessutom är det brukligt att varje år får sitt egna tema, och vad det ska vara... ja det kan du som ledare vara med och påverka!

Material och hantering
Det finns mycket material för genomförandet av O-Camp. Detta finns i förbundets förråd i Falköping. Som O-Camp ledare är det bra att ha kännedom om vilket material som finns utifrån vad man önskar ha för innehåll på lägerdagarna om om något behöver införskaffas.
Tillika finns för O-Camp en egen hemsida och egna kanaler i sociala medier. Dessa sköts naturligtvis av ledarna.

Materiel som finns tillgängligt i förrådet i Falköping.