Dokumentation

Här nedan finner ni den samlade dokumentation som inkommit från kursledarna efter Utbildningshelgen i Vara 4-5/2 2023. Dokumentationen kommer att uppdateras efter Utbildningshelgen 2024

Kartritning
Dag 1 och dag 2

Tävlingsledarutbildning
Pass 0 - Inledning
Pass 1 - Grunden
Pass 2 - Förutsättningar
Pass 3 - IT och Kommunikation 
Pass 4 - Planering
Pass 5 - Genomförande
Pass 6 - Efterarbete
Västgötamodellen

Banläggarutbildning steg 1
Presentationen del 1 och 2
Presentationen del 3 och 4
Färgskalan
Distansernas särart
Tävlingsregler och anvisningar
Klasser och beräknad segrartid
Kartskalor
Öppna klasser i Västergötland
Västgötamodellen

Banläggarutbildning steg 2
Dokumentation på gång

MeOS
Bildspel
Guide MeOS
Guide Eventor
XML-fil övning
Länk till MeOS hemsida

Banläggning i OCAD
Befintligt material tillgängligt här på hemsidan

För dokumentation från SISUs kursutbud hänvisas till
Lena Ramström, lena.ramstrom@rfsisu.se