Information

Förbundet har en dokumenterad Kommunikationsstrategi. I huvudsak gäller att all information om verksamheten ska finnas på hemsidan och delas därifrån. Undantaget är direkta inlägg i sociala medier under pågående verksamhet.

Förbundet använder Facebook och Instagram. O-Camp har egen del på hemsidan och möjlighet att driva en blogg. Västgötatruppen ligger under Aktivsidan på VOFs hemsida. Därutöver förekommer fler konton/grupper/kanaler för olika delar på Facebook och Instagram.

Det är viktigt att varje del av ungdomsverksamheten har möjlighet att sprida information och kommunicera med deltagare, ledare och föräldrar. De ledare som ges inlogg/behörighet kan med fördel ta del av hela kommunikationsstrategin.

Det är viktigt att personer med uppdrag i förbundet är medventa om att postade inlägg med Västergötlands OF som avsändare uppfattas som officiell ståndpunkt och därför undanbedes personliga inlägg och personliga åsikter i officiella sammanhang. Om det, i undantagsfall, är nödgat ska detta framgå i inlägget "...enligt mig XX".

Hashtags
Västergötlands OF använder i huvudsak tre olika hashtags.
#voforientering,
#västgötaorientering
#merskärmtid

Inloggningsuppgifter
Hemsidan - De som ska ha behörighet erhåller det av kansliet
För sociala medier, Facebook och Instagram, tilldelas administratörsrättigheter av kansliet.