Veckans bana


Veckans bana

Här finns tips/anvisningar för hur er förening kan erbjuda Veckans bana!

Här nedan finner ni Västergötlands OFs tips, med tillägg och justeringar, kring arrangerandet av Veckans bana.

Länk till anvisningarna som PDF (för utskrift!)

Tips på hur er förening kan arrangera/erbjuda Veckans bana 

Vad innebär Veckans bana
Att erbjuda orienteringsmöjlighet utan särskild tidpunkt under viss period.

Vanligast är att erbjuda 2-6 banalternativ under en 5-7 dagars period. Detta med kartor tillgängligt på anvisad plats alternativt digitalt på hemsida eller i Eventor.
Nedan följer tips/exempel på genomförande.

Klasser/banor:
Förslagsvis nyttjas upplägget för Öppna klasser, t ex
- Lätt 2,5 km (Gul)
- Medelsvår 3,0 km (Orange)
- Svår 3,0 km (Blå)
- Svår 5,0 km (Svart)
Kan kompletteras/justeras efter förutsättningar och ambition.
Här finns den nya klassindelningen för Öppna klasser

Samling/Vägvisning
Viktigt att ange tydlig vägvisning till avsedd parkering samt ev. väg från parkering till start och från mål.