Arvodesblankett

Om du har varit ledare för aktiviteter eller har hållit en kurs/föreläsning i Västergötlands OFs regi används nedanstående arvodesblankett.

Här finns arvodesblanketten