Natt 7:anGenerellt PM för arrangemang av Natt-7:an 2023/2024.


(Respektive arrangör skriver ett anpassat PM till sin etapp)

Program
23/11 Ulricehamns OK
7/12 OK Tranan
21/12 OK Räven
11/1 OK Orinto
25/1 OK Mark
8/2 Bredareds IF
22/2 Hestra IF

Inbjudan
På resp. klubbs hemsida, samt på Eventor för respektive arrangemang. Använd gärna även facebook och andra sociala kanaler för att sprida information om arrangemangen.
Anmälan
Via Eventor, senast måndag kväll, efteranmälan senast på onsdag kväll. Välj ”Alla tävlingar (inkl. när- och klubbtävlingar”) i Eventor.

Avgift
Ordinarie avgift 50:-, efteranmälan 75:-.
Anmälan kan även göras på plats. Stäm av med arrangör i förväg i så fall. Faktureras i efterhand.

Stämplingsystem: SportIdent

Banlängder och klasser:

Herr- och damklass, 4 olika banor (= 8 klasser)

Bana 1- 6,5 km, blå
Bana 2- 4,5 km, blå
Bana 3- 3,5 km,orange
Bana 4 - 2,0 km vit - ej gafflad

Banläggningen ska vara av nattkaraktär, gärna slingor och fjärilar. Alla banor, utom bana 4 (lättast) ska vara gafflade! Möjligt att begära samma gaffel för vissa löpare på alla banor.Meddela i så fall arrangören i samband med anmälan.

Helst skogsorientering, men tänk på att det är vinter, undvik blöta mossar och djupa bäckar så mycket det går…

Vid ”stads-ol”, påminn om reflexväst.

Start
Gemensam start kl. 18.30 för bana 1, därefter en bana var 5:e minut.

Omklädning
I största möjligaste mån ska det finnas möjlighet till dusch och ombyte, men avsteg kan göras.

Servering
Arrangerande förening bestämmer om man vill erbjuda det. Gärna rejäl fika!

Poängberäkning
Nattcupen ska avgöras som en klubbtävling, där alla från samma förening kämpar ihop poäng till sin klubb.

En damklass och en herrklass

Segrarpoängen för resp. bana är följande:

Bana 1 80 poäng
Bana 2 70 poäng
Bana 3 60 poäng
Bana 4 50 poäng

Därefter sjunker poängen med 5 poäng/placering. Alla räknas – den lägsta poängen är 5.
Ansvarig förening lägger in resultat på Eventor.

Ställning
Aktuell ställning nås via denna länk: https://www.sorenfag.se/u32006761Markbygden/natt-7an.pdf

Hemmaterräng
Löpare från arrangerande klubbar får springa sin egen tävling.

Vandringspris
Den förening som samlar ihop flest poäng erhåller ett vandringspris. En damklass och en herrklass.
Förra årets pris kommer att delas ut på första deltävlingen.

ENKELT – ROLIGT – ALLA KAN VARA MED –SOCIALT – FÅ FLER ATT VÅGA TESTA NATT!