O-Camp

Om O-Camp
Ett av Sveriges bästa orienteringsläger

O-CAMP är ett läger för alla orienterare i åldrarna 13-18 år, såväl nybörjare som elitlöpare. Lägret arrangeras av Västgötlands Orienteringsförbund, men givetvis är även ungdomar från andra distrikt lika välkomna att delta. Under ett O-CAMP-läger erbjuds många träningstillfällen, spännande utmaningar och äventyr, roliga lekar, mycket gemenskap och en hel del spexigheter från de unga ledarna. Vi vågar lova att det är ett av Sveriges allra bästa orienteringsläger för ungdomar.

O-CAMP är lägret där vad som helst kan hända! Antar du utmaningen? Nästa läger planeras att genomföras söndag 16 juni till torsdag 20 juni 2024. Platsen är ännu inte officiell.

Vill du veta på vilka lägerplatser O-CAMP har arrangerats? Här hittar du en lista.

Ledarprojekt för framtidens ledare

För att O-CAMP-lägret ska vara möjligt att genomföra krävs duktiga och engagerade ledare. Därför är O-CAMP även ett ledarutvecklingsprojekt för ungdomar i åldern 17-25 i Västergötlands Orienteringsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas regi. Projektet startade 2003 och pågår under ett år för att sedan utmynna i ett orienteringsläger med cirka 100-200 deltagare från hela Sverige.

Under fyra helgträffar på vintern/våren samlas alla blivande ledare för att planera sommarens läger. På träffarna blandas planering och inspirerande föreläsningar med mycket samarbetsövningar och lek, allt för att ledarna ska bli trygga i sin ledarroll och sammansvetsade som grupp när lägret går av stapeln. Genom projektet får ledarna förutom utbildning i ledarskap och orienteringsrelaterade moment även erfarenhet av samarbete, ansvarstagande och kreativ problemlösning. Dessutom knyts många vänskapsband under ett O-CAMP-år!

Årets O-CAMP ledare hittar du här här