VOF ledare

Väsentlig information för dig som ledare. Nedan följer ett antal rubriker under vilka du som ledare finner matnyttig information om ledarrollen i VOFs verksamhet. Flertalet av dessa bör du ta del av innan du registrerar dig som ledare. Längre ner på sidan finns en länk till registrering.

Bra att veta som Västgötaledare
På ett antal underliggande sidor finns för dig som VOF-ledare en del som är bra att ha kännedom om. Här finns kortfattad information om,
Vår värdegrund
Ekonomi och arvoden/ersättningar
Utbildning och SISU Idrottsutbildarna
Informationskanaler
Trafiksäkerhet
Att bli ledare
Det stöd som kan väntas från kansliet

Där finns också information om rollen som ledare för vardera,
Västgötatruppen
O-Camp

För Kretstränare finns information här.

Registerutdrag från belastningsregistret
ALLA ledare (över 15 år) som regelbundet leder aktiva under 18 år skall uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta uppvisas för ansvarig ledare inom den del du är aktiv, alternativt för förbundets verksamhetsledare.
Här finner du information om hur du ska göra!

Integritetspolicy (GDPR)
Förbundet har en integritetspolicy/information som är bra att ha kännedom om.
Till informationen

Avbokningsregler
För VOFs aktivverksamhet finns regler för vad som gäller vid avbokningar.
Se reglerna

Registrera dig som ledare
Från och med 2020 skall alla ledare i VOFs verksamhet registrera sig i formuläret via länk nedan. Detta är för att säkerställa hanteringen av registerutdragen (se ovan) samt underlätta för löpande kommunikation med befintliga ledare.

Här registrerar du dig som ledare

Arvodesblankett/ersättningar
För äskande om ersättningar och arvoden skall avsedd blankett nyttjas (undantaget för O-Camp arvode)
Blanketten finns i excel och om du vet att du kommer begära ersättningar flera gånger kan du med fördel ladda ner den till din egen enhet och ha förifyllt dina egna uppgifter för att slippa göra det varje gång.
Här finns arvodesblanketten.

Kontouppgifter
Vill du som VOF-ledare direkt säkerställa att utbetalningar till dig ska ske enkelt och smidigt kan du med fördel i förväg insända dina kontouppgifter till nina.vof@vgidrott.se. Ange bank, kontonummer och ev. clearing. Meddela också gärna om du har Kivra för då får du din avisering om utbetalning där.

Kontaktuppgifter VOFs funktionärer/förtroendevalda och kansli
Behöver du komma i kontakt med någon funktionär eller förtroendevald i VOF finns en kontaktlista här på hemsidan.
Kontaktlista VOF