Öppna klasser

För att förtydliga nyttjandet av "de nya öppna klasserna" har en affisch tagits fram som på ett enkelt sätt förklarar vilka öppna klasser som finns och de olika klassernas banlängd och svårighetsgrad.

Den finns i två versioner.

Den ena versionen är i första hand tänkt för utskrift för att anslås på exempelvis arenan i samband med anmälan till de öppna klasserna. Utskriften är anpassad till formatet A3. Affisch för utskrift

Den andra versionen är tänkt för digital publicering. Affisch för digitalt nyttjande

De båda varianterna är fria att använda i samband med alla typer av orienteringsaktiviteter.

I Västergötland gäller dock nedanstående upplägg fr o m 2023.