Västgötamodellen

Dokumentet är upprättat för att underlätta arrangörsinsatsen för tävlingsarrangörer. Samtidigt är ambitionen att säkerställa nivå och kvalité på arrangemangen i distriktet.

Västgötamodellen är mycket av ett samlingsdokument och en stor del av kunskapsinhämtandet hänvisas till det material som Svenska Orienteringförbundet erbjuder. Således blir mycket av innehållet kortfattat och kompletterat med ”läs-mer” tips som ofta pekar på regler och anvisningar på orientering.se eller orientering.se/vastergotland.

Västgötamodellen  innehåller flertalet bilagor. I bilagorna ges utrymme till mer råd och anvisningar till arrangörer av västgötaarrangemang i den mån det föreligger särskilda anvisningar eller om tävlingskommittén i distriktet vill föremdla något speciellt tydligt. 

Dokumentet avser i första hand grenen orienteringslöpning, för övriga grenar hänvisas till grensidorna på orientering.se.

NYHET! 
Alla arrangörer ombedes göra en avstämning enligt formuläret nedan, senast 3 månader före aktuellt arrangemang.
Arrangemangsavstämning

Särskilda anvisningar för VÄSTGÖTATOPPEN

Annat stöd
Glada och ledsna gubbar för inskolning: Svartvita eller med gul botten
Märklappar för kontrollutsättning som OCAD-fil