Utbildning

Det här är en samlingssida för gemensamt planerat och erbjudet utbildningsutbud för orienteringssporten i Västra Götaland, distrikten BohuslänDal, Göteborg och Västergötland. Utbildningsutbudet delas in i fyra grupper

Utbildningshelg i Vara
Sedan 2008 har det åligen erbjudits en utbildningshelg som erbjuder mycket stort utbildningsutbud. Det finns allt från orienteringsspecifika utbildningar kring tävlingsledning, banor och arrangemang till idrottsospecifika utbildningar som Idrottonline, föreningsekonomi, idrottsskador, marknadsföring med mera. 
Utbildningshelgen äger rum årligen helgen vecka 5 och är öppen för alla intresserade.

SOFT utbildningar
Från och med 2017 har de tre förbunden för avsikt att gemensamt, och i samverkan med SOFT, årligen kunna erbjuda ett antal nationella utbildningar. Det gäller främst Barntränarutbildning (BTU), Ungdomstränarutbildning (UTU) och Bredd- och motionstränarutbildning (BMU) samt därutöver regelbundet erbjuda Kartritarutbildning och Junior/seniortränarutbildning (JSTU).

SISU utbildningar
Det utbildningsbehov som föreningar har som inte är idrottsspecifikt täcks i allt väsentligt av det utbud som SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland erbjuder. Det kan handla om organisation, marknadsföring, generellt ledarskap, ekonomi och idrottonline med mera.

Övriga regionala och lokala utbildningar
Ibland uppstår lokalt och/eller regionalt utbildningsbehov utöver vad som erbjuds ovan och den förening som då önskar stöd att täcka detta behov ombeds kontakta respektive OF, eller sin SISU konsulent, för att gemensamt finna lösningar.

Kontaktinfo:

Bohuslän-Dals OF
bdof@orientering.se
svenskorientering.se/bohuslandal
Tfn. 070-7139115

Göteborgs OF
orientering.goteborg@telia.com
svenskorientering.se/goteborg
Tfn. 031-256020

Västergötlands OF
magnus.vof@vgidrott.se
svenskorientering.se/vastergotland
Tfn. 0725-447736