Övrig utbildning

När det uppstår lokalt och/eller regionalt utbildningsbehov utöver vad som erbjuds genom Utbildningshelgen, SOFTs och SISUs ordinariekursutbud ombeds föreningen kontakta respektive OF, eller sin SISU konsulent, för att gemensamt finna lösningar.

Inom den här kategorin kan även OFs lokala utbildningsinsatser hamna. T ex erbjuder Västergötlands OF fortbildningsinsatser för Ungdomsledare i april och augusti då det inbjuds till "Inspirationskvällar för ungdomsledare". Liknande insatser förekommer ev. även i BohuslänDal och Göteborg. För att finna detta utbud håller du dig uppdaterad på ditt OFs hemsida.