Registerutdrag

Att ta ut ett registerutdrag på sig själv är mycket snabbt och enkelt! Använd länken nedan och följ instruktionerna som kommer upp. I korta drag... fyll i det enkla formuläret, skriv under det, skicka in det (mail/post).

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

När du fått hem utdraget ska du ta med det och visa upp för ansvarig ledare i den verksamhet du medverkar alternativt visa för verksamhetsledaren på förbundet.

______________________________________________________

Nedan finner du mer information om det här med registerutdrag om du söker mer information kring vad som gäller och varför.

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar och förbund inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare över 15 år som har kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar upp till och med 18 år. Beslutet togs vid senaste Riksidrottsmötet. Nedan finns information och lathund för hantering.

Krav på registerutdrag
Enligt lag har en förening (förbund) rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. 
I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Hanteringsrutin

Nedan framgår rutinen för hantering av registerutdrag för VOFs ledare.

1. Ledare ska registrera sig som ledare i avsett formulär samt ta del av den information som finns på sida avsedd för VOF ledare.

2. VOFs kanslipersonel registrerar då in ledaren i distriktets IOL register och markerar funktionen för "Skall uppvisa registerutdrag"

3. Ledaren beställer sitt registerutdrag enligt anvisningar och uppvisar för närmast ansvarig ledare alternativt VOFs kanslipersonal.

4. Ansvarig ledare/VOFs kanslipersonal registrerar uppvisandet i IOL och sätter upp giltigtheten på 2 år.

5. Årligen bevakas sedan ledarlistan, så den hålls aktuell, samt giltigheten för registerutdragen. VOFs kanslipersonal ansvarar tillsammans med ansvariga ledare för att samtliga ledare i verksamheten innehar giltigt registerutdrag.