Att bli ledare

Registrera dig som ledare
För dig som ska vara ledare för ungdomar i Västergötlands OFs verksamhet finns ett formulär att fylla i under fliken för ledare på förbundets hemsida.

Det handlar om att förbundet behöver hålla ett aktuellt ledarregister med aktiva ledare för kommunikation, utbetalningar med mera. Det rör sig bland annat om personuppgifter, kontaktuppgifter, GDPR, konto för ersättning, samt en bekräftelse på att man läst och förstått detta dokument för ledare.

Uppvisande av registerutdrag
Varje ledare skall också uppvisa ett sk. begränsat registerutdrag från polisen. Det är en ny regel för hela idrottsrörelsen fr o m 2020 och det framgår på förbundets hemsida hur detta handhavande går till.