Statistik

Fr o m verksamhetsberättelsen 2015 har mycket av den statistik som tidigare år fyllt dokumentet lyfts ur och publiceras istället här på hemsidan. Statistik per år finns som länk nedan. Kansliet ombesörjer att papperskopior av statistiken arkiveras och sparas.
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015