2023

Statistiken nedan kompletterar verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023